Kysely asumisesta 2019

Asumisen yhteiskunnalliset vaikutukset ovat merkittäviä. Aiheeseen liittyen on noussut laajoja ja keskenään ristiriitaisia haasteita. Niiden ratkaiseminen on keskeistä muun muassa työmarkkinoiden kohtaanto-ongelman lievittämisen, palkkatyököyhyyden vähentämisen ja asuinalueiden eriytymisen ehkäisemisen kannalta.

STTK:n kysely asumisesta, syksy 2019. Aula Research.