Henkilöstömitoituksista säätäminen iäkkäiden ympärivuorokautisessa hoidossa

STTK ry kiittää sosiaali- ja terveysministeriötä lausuntopyynnöstä sekä aktiivisuudesta ikääntyneen väestön palvelujen laadun parantamisessa.

• HE asetuksenantovaltuuksista on jatkumo eduskunnan lausumalle 162/2012
• Uuden asetuksen sekä muutoinkin vanhuspalvelujen laatusuosituksen toteutumista seurattava ja tarvittaessa palattava myös säädöspohjan tarkistuksiin
• Hoidon kokonaisarviointia ja moniammatillisuuden toteutumista tarkasteltava asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisesti, minimiperälaudasta ei missään tilanteessa saa tulla maksimi
• Valtakunnallisen hoitoisuusmittarin kehittämistä ikääntyneiden laitos- ja kotipalveluja varten tulee jatkaa
• Sote-asiakaspalvelutyössä tarvitaan vähintään toisen asteen ammatillinen koulutus