Hallituksen esitys sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

STTK ei kannata vakuutettujen rahoitusosuuden muutoksia sairaanhoitovakuutusrahastossa. Rahoituksen kokonaisuutta tulee pohtia osana sote-uudistusta ja monikanavarahoituksen muutoksia. Työnantajien rahoitusosuuden palauttaminen helpottaisi tasapainon löytymistä.

Menojen hallintaan tulee pyrkiä erityisesti vaikuttavuutta parantamalla, mm. rationaalisen lääkehoidon toimenpidekokonaisuutta kehittämällä. Varsinkin harkinnanvaraisen kuntoutuksen menoleikkauksien vaikutuksia tulee seurata.

Väliaikaisena ratkaisuna vakuutettujen rahoitusosuuden tilapäinen muutos vuosille 2015-16 antaa lisäaikaa pysyvien ratkaisujen löytämiseksi.