Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 98/2015 vp)

● Hallituksen esityksessä ehdotetaan vahvistettavaksi vuoden 2016 työttömyysvakuutusmaksujen määrät. Palkansaajan ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksuja ehdotetaan korotettavaksi 0,50 prosenttiyksiköllä.

● Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat esittäneet työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen jakson palkkaratkaisussa, että työttömyysvakuutusmaksut nousevat vuonna 2016 työnantajilla 0,5 % prosenttiyksikköä ja palkansaajilla 0,5 % prosenttiyksikköä.

● Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:lla ei ole hallituksen esitykseen
huomautettavaa.