Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain 47 §:n muuttamisesta

Hallituksen esityksen ongelmallisin kohta on perintö- ja lahjaveron keventämisestä aiheutuvien verotuottomenetysten kompensoiminen henkivakuutuskorvausten verottamisella. Työntekijöiden ryhmähenkivakuutuksen tarkoituksena on osaltaan turvata leskeksi jääneen ja orvoksi jääneiden lasten toimeentulo perheen yhden tulonsaajan kuolemantapauksessa. Ryhmähenkivakuutuksella on tärkeä sosiaalipoliittinen tehtävä ja se perustuu työ- ja virkaehtosopimuksiin. Näiden vakuutuskorvausten verottomuutta ei tule lähteä poistamaan.

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry ei hyväksy ryhmähenkivakuutusten korvausten muuttamista verottavaksi tuloksi. Lisäksi STTK katsoo, ettei muutoksen tule koskea muita puhtaita riskipohjaisia henkivakuutuksia. Mikäli yritysten sukupolven vaihdoksia halutaan vauhdittaa perintö- ja lahjaverotusta keventämällä, tulee niistä aiheutuvia verotuottojen menetyksiä kompensoida muulla tavoin. STTK pitää perusteltuna ehdotettua muutosta vakuutuskorvausten verotukseen säästöhenkivakuutusten osalta. Tämä lisäisi sijoitusmuotojen neutraalisuutta ja yhdenvertaisuutta.