Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

STTK kannattaa lakimuutosta. Lakiesitys on tekninen säädöstöä selkeyttävä muutoskokonaisuus, joka on tarpeellinen. Sisällön osalta STTK:lla ei ole huomautettavaa