Euroopan komission julkaisema digitaalisia sisämarkkinoita koskeva strategia

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK katsoo, että strategiaesityksessä huomioidaan liiketoiminnan ja kuluttajien näkökohdat melko hyvin. Sen sijaan sisällöntuottajien ja tekijöiden asema jää esityksessä liian vähälle huomiolle. Osana koko digitalisaatiota koskevaa uudistuspakettia olisi tärkeää huomioida myös näiden ryhmien intressit ja varmistaa, että sisällöntuottajat saavat työstään säällisen korvauksen.

Digitaalisten sisämarkkinoiden toiminnan parantaminen esimerkiksi uudistamalla sisältöjen siirrettävyyttä rajojen yli on kannatettavaa. Komission suunnittelemat lainsäädäntöehdotukset tekijänoikeuksen uudistamiseksi ovat kannatettavia. On tärkeää saada ne voimaan samanaikaisesti kun digitalisaation kokonaispakettia viedään eteenpäin.