Digitaalisen liiketoiminnan esteet ja lainsäädännölliset kehittämistarpeet

Lausunnon pääkohdat:
- Palkansaajien kannalta tulevaisuuden kehittämistarpeita on luultavasti työaikalaissa, työturvallisuuslaissa ja muussa työsuojeluun liittyvässä lainsäädännössä
- Aikuiskoulutuksen (laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta) ja muutosturvan kehittäminen (laki koulutuksen korvaamisesta, opintovapaalaki) ovat varmasti myös tulevaisuudessa kehittämisen tarpeessa.
- Oikeutta yksityisyyden suojaan ei saa horjuttaa. Kysymys yksilöä koskevan tiedon omistamisesta voi nousta uudeksi kansalaisoikeustaisteluksi. Suomen pitäisi pyrkiä luomaan standardeja kansainvälisellä tasolla, eikä kansallisella.