Audionomikoulutuksen kehittäminen -työryhmän raportti

STTK pitää työryhmän esitystä (Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2013:12) kolmiosaisesta audionomin koulutusmallista yleisesti tarkoituksenmukaisena ja kannatettavana.