HE 324/2014 vp sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

- STTK tukee HE:n hyväksymistä eikä pidä sitä perustuslain vastaisena

- henkilöstön yhteistoimintaa ja palvelussuhdeturvaa tulee HE:ssä vahvistaa

- rahoitusluku (luku 6) poistettava HE:stä, tästä säädettävä vielä 2015 aikana erillisessä rahoituslaissa

- asetuksenantovaltuudet lisättävä koskien sote-alueiden toimintaa (eikä pelkkää järjestämispäätöstä)