BSLF kannanotto työvoiman liikkuvuudesta Itämerellä

Yhteenveto Baltic Sea Labour Forum BSLF:n Liikkuvuus -asiakirjasta. BSLF perustettiin 2011 edistämään hyvin toimivia työmarkkinoita Itämeren alueella. Työkaluina ovat kolmikantainen yhteistyö ja sosiaalinen vuoropuhelu. BSLF kuuluu 28 jäsenjärjestöä ja 9 seuraajajäsentä.