Mikä STTK?

Olemme poliittisesti sitoutumaton ja moniarvoinen koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestö, johon kuuluu 16 jäsenliittoa ja noin 505 000 jäsentä. Tavoitteemme on menestyvä Suomi, jossa yhteistyöllä rakennamme maailman parasta työelämää ja hyvinvointia. STTK_STRATEGIA_FINAL

 

Perustietoa jäsenistöstämme

Jäsenistöömme kuuluu toimihenkilöitä erilaisin koulutustaustoin. He työskentelevät esimerkiksi teollisuudessa, terveydenhuollossa ja muilla palvelualoilla.

PrintJäsenistöstä noin 70 % on naisia.
Jäsenen keski-ikä on noin 49 vuotta.
Jäsen työskentelee viikossa keskimäärin 39,2 tuntia.
Keskipalkka 3300 €/kk.

Viimeisin suoritettu tutkinto:
ammattikorkeakoulututkinto 25 %
yliopistotutkinto 4 %
toisen asteen ammatillinen tutkinto 33 %
opistotutkinto 25 %
ammattialan erikoiskursseja 4 %

Työnantaja:
valtion virasto tai liikelaitos 7 %
kunta tai kuntayhtymä 44 %
seurakunta tai muu kirkollinen yhteisö 2 %
muu julkinen 4 %
yksityinen 43 %

Henkilöstön edustajat tukena työpaikalla

Työpaikoilla valitut henkilöstön edustajat, kuten luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut, ovat työyhteisöjen laaja-alaisia kehittäjiä yhdessä työpaikan johdon kanssa. He ovat työntekijöiden itselleen valitsemia edustajia, jolla on suora linkki omaan ammattiliittoon. Henkilöstön edustajia voidaan kutsua myös työelämän tietopankeiksi, jotka tuntevat oman alansa työehdot kuin omat taskunsa.

Vaikuttavaa aluetoimintaa

STTK:n alue- ja paikallistoiminta kokoaa yhteen ammattiliittojen eri aloilla työskenteleviä toimijoita.  Sen tehtävä on vaikuttaa monipuolisen ja kestävän elinkeinorakenteen kehittämiseen eri puolilla Suomea, jotta suomalaisille riittäisi töitä tulevaisuudessakin. Vaikuttamistyön piiriin kuuluvat myös kaikki jäsenten arkeen kuuluvat asiat, kuten asuminen, hyvinvointipalvelut, koulutus, syrjäytymisen ehkäisy tai vaikkapa liikennepolitiikka.

Nuorten ääni

Opintososiaalisten ja koulutuspoliittisten asioiden edunvalvontaa hoitaa STTK-Opiskelijat. Se on opiskelijoiden oma järjestö, joka vaikuttaa, osallistuu, ottaa kantaa ja tiedottaa. STTK-Opiskelijat tekevät myös työtä opiskelijoiden ja nuorten työelämätietämyksen vahvistamiseksi.