kansainvälinen rekrytointi

Suomessa väestö ikääntyy ja työikäinen väestö supistuu nopeasti. Laaja työvoimapula on kasvun este useilla toimialoilla ja koskee myös muita kuin korkeakoulutusta edellyttäviä tehtäviä. Suomen on oltava houkutteleva kansainvälisen rekrytoinnin kohdemaa myös toimihenkilö- ja työntekijäammateissa työskenteleville.

Työperäistä maahanmuuttoa Suomeen pyritään lisäämään vähintään 50 000 henkilöllä vuoteen 2030 mennessä. STTK pitää tavoitetta oikeansuuntaisena.

On varmistettava, että työntekijöiden rekrytointi on eettistä ja työperäistä hyväksikäyttöä ennaltaehkäistään esimerkiksi ennakkotarkastuksin ja jälkivalvonnalla. Myös Suomeen saapuvien henkilöiden riittävä suomalaisen työelämän pelisääntöjen tuntemus sekä kielitaito ovat tärkeitä varmistaa.

STTK on esittänyt työperäisesti maahan saapuville henkilöille omaa kotouttamiskoulutuksen väylää.

Sorry, nothing to display.