Anja Lahermaa

lakimies, työlainsäädäntö
040 828 6845
etunimi.sukunimi@sttk.fi

Vastaa tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen liittyvistä asioista.