Hannele Fremer

juristi, työlainsäädäntö
Hannele Vettainen, STTK
050 526 3340
etunimi.sukunimi@sttk.fi

Työlainsäädännön asiantuntija. Vastaa yhteistoimintaan, työ- ja virkaehtosopimuksiin, työehtolainsäädäntöön sekä vuosilomaan liittyvistä asioista.  STTK:n edustaja kansainväliseen työjärjestöön ILO liittyvissä asioissa.