liikennepolitiikka

Liikennepolitiikka on julkisen vallan toimia, joilla pyritään liikennepalveluiden tuottamiseen ja liikenneväylien rakentamiseen ja huoltamiseen. Liikennepolitiikan pariin kuuluvat kaikki liikenteen muodot, mutta liikenteen rahoituksesta valtaosa koskee tie- ja rautatieliikennettä.

Tavoitteena liikennepolitiikalla on tyypillisesti riittävien mahdollisuuksien tarjoaminen tavaroiden ja ihmisten liikkuvuudelle. Myös ympäristöön liittyviä tavoitteita esiintyy. Liikennepolitiikalla on yhteys asuntopolitiikkaan ja elinkeinopolitiikkaan. Rakennettaviin tuotantolaitoksiin ja uusille asuinalueille täytyy varmistaa riittävät liikenneyhteydet.

Uutinen

Sujuva liikenne luo tulevaisuutta

| 22.3.2017

50 vuotta sitten Suomen infrastruktuuri oli vielä kehitysmaan tasolla. Suomalaisen teollisuuden ja elinkeinoelämän menestys ja palkansaajien elintason nousu... Lue lisää

Blogi

Viisaasti käytettävät miljardit

| 16.1.2017

Maailma muuttuu vauhdilla, mutta ei niin nopeasti, että isot liikenneinvestoinnit toteutuisivat nopeasti. Moottoritien rakentaminen Helsingistä Tampereelle vei 36... Lue lisää