koulutuspolitiikka

STTK:n lähtökohta on, että jokaisella suomalaisella on oikeus koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen. Kansalaisen näkökulmasta henkilökohtainen kehittyminen, aktiivinen kansalaisuus ja työllistyminen koulutuksen avulla ovat toisiinsa liittyviä tavoitteita. Työelämään osallistuminen on tärkein tapa ehkäistä syrjäytymistä ja tukea aktiivista kansalaisuutta. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen kuuluu koko koulutusjärjestelmälle. Erilaisten oppimisen esteiden poistaminen on lähivuosien tärkeä tavoite.
Työpaikka on keskeinen oppimisen paikka. Henkilöstökoulutus tarvitsee julkisen tuen lisäksi kannusteita, jotta työnantajan tarjoamat koulutusmahdollisuudet lisääntyvät. Aiemman osaamisen tunnustaminen ja kattavat neuvontapalvelut ovat perusta elinikäisen oppimisen kehittämiselle. Lisä- ja täydennyskoulutuksen tarve lisääntyy työelämän muutoksissa. Aikuiskoulutuksessa suoritettava opintokokonaisuus räätälöidään aikuisen oppijan tarpeista lähtien.
Koulutuksen rakenteellista kehittämistä on jatkettava harkiten. Samalla on turvattava yleissivistävän, ammatillisen ja korkeakoulutuksen tarjonta maan eri osissa.
Talouden sopeutumiskykyä, uusien kasvualojen ja työpaikkojen syntymistä tulee STTK:n näkemyksen mukaan tukea tutkimuksella ja tuotekehityksellä. Innovaatio-, tutkimus- ja kehittämistyö on nähtävä osana laajempaa elinkeinopolitiikkaa.

Nousiainen, Riina

Riina Nousiainen | 13.5.2015

Koulutuksen ja osaamisen kehittämisen asiantuntija. Vastaa koulutuspolitiikkaan, osaamistarpeiden ennakointiin ja opintoetuuksiin liittyvistä kysymyksistä. Itsekin jatkuva oppija. , etunimi.sukunimi@sttk.fi,... Lue lisää

Tiedote

Riina Nousiainen STTK:n koulutuspoliittiseksi asiantuntijaksi

| 17.3.2015

Kasvatustieteiden maisteri Riina Nousiainen on valittu Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n koulutuspoliittiseksi asiantuntijaksi. Nousiainen (38) työskentelee tällä hetkellä Ammattiliitto Pron koulutuspoliittisena... Lue lisää

Keskusjärjestöjen esitys nuorten työllistämiseksi

Ulla Hyvönen | 18.10.2012

Osana työmarkkinakeskusjärjestöjen maaliskuussa 2012 solmittua työurasopimusta keskusjärjestöt ovat valmiita etsimään uusia keinoja nuorten työelämään pääsyn hel-pottamiseksi. Tavoitteena on... Lue lisää