koulutuspolitiikka

STTK:n lähtökohta on, että jokaisella suomalaisella on oikeus koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen. Kansalaisen näkökulmasta henkilökohtainen kehittyminen, aktiivinen kansalaisuus ja työllistyminen koulutuksen avulla ovat toisiinsa liittyviä tavoitteita. Työelämään osallistuminen on tärkein tapa ehkäistä syrjäytymistä ja tukea aktiivista kansalaisuutta. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen kuuluu koko koulutusjärjestelmälle. Erilaisten oppimisen esteiden poistaminen on lähivuosien tärkeä tavoite.
Työpaikka on keskeinen oppimisen paikka. Henkilöstökoulutus tarvitsee julkisen tuen lisäksi kannusteita, jotta työnantajan tarjoamat koulutusmahdollisuudet lisääntyvät. Aiemman osaamisen tunnustaminen ja kattavat neuvontapalvelut ovat perusta elinikäisen oppimisen kehittämiselle. Lisä- ja täydennyskoulutuksen tarve lisääntyy työelämän muutoksissa. Aikuiskoulutuksessa suoritettava opintokokonaisuus räätälöidään aikuisen oppijan tarpeista lähtien.
Koulutuksen rakenteellista kehittämistä on jatkettava harkiten. Samalla on turvattava yleissivistävän, ammatillisen ja korkeakoulutuksen tarjonta maan eri osissa.
Talouden sopeutumiskykyä, uusien kasvualojen ja työpaikkojen syntymistä tulee STTK:n näkemyksen mukaan tukea tutkimuksella ja tuotekehityksellä. Innovaatio-, tutkimus- ja kehittämistyö on nähtävä osana laajempaa elinkeinopolitiikkaa.

Uutinen

Varhaiskasvatuksen pätevyysvaatimusten jäykistäminen voi heikentää palveluiden laatua

Riina Nousiainen | 6.2.2018

STTK pelkää, että muutos vaikeuttaisi tehtävien täyttämistä ja lisäisi sijaisten käyttöä. Hallitus lähetti tänään lausuntokierrokselle esityksensä uudeksi varhaiskasvatuslaiksi.... Lue lisää

Blogi

Odotettavissa elinikäistä oppimista

Leila Kurki | 18.12.2017

Työn murrosta, digitaalisuutta ja robotteja tunkee nykyään joka tuutista. Välillä se hämmästyttää ja ihastuttaa, aika usein myös pelottaa.... Lue lisää

Blogi

Korkeakouluvisio haastaa toiminnan ja resurssit  

Riina Nousiainen | 24.10.2017

Opetus- ja kulttuuriministeriö avasi pelin korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kehittämiselle julkaistessaan tänään vuoteen 2030 tähtäävän vision. Työlle on ollut... Lue lisää

Blogi

Taloudesta tiistaina: Seitsemän keinoa osaamisen vahvistamiseen puoliväliriihessä

| 21.3.2017

Suomi käy läpi tuotanto- ja ammattirakenteen muutosta. Matalan osaamisen työt, bulkin tekeminen tai raaka-ainavarastona oleminen muulle maailmalle ei... Lue lisää

Blogi

Koulutussopimuksessa turvattava opiskelijan asema

Riina Nousiainen | 14.4.2016

Ammatillinen koulutus uudistetaan perinpohjaisesti lähivuosina. Hallituksen kärkihankkeisiin kuuluvan ammatillisen koulutuksen reformin yhtenä keskeisenä tavoitteena on lisätä työpaikalla tapahtuvaa... Lue lisää

Tiedote

STTK ja Arene: Suomi tarvitsee yli vaalikausien ulottuvan korkeakoulupoliittisen vision

Antti Palola | 29.1.2016

Suomalainen ammattikorkeakoulutus on kansainvälisesti tarkasteltuna ainutlaatuinen. Työn murros, globalisaatio ja väestörakenteen kehitys haastavat Suomen keskittämään rajalliset voimavarat ydinosaamisen... Lue lisää