koulutus

Koulutuksella luodaan pohja sivistykselle ja yhteiskuntarauhalle. STTK:lle on tärkeää että kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet päästä ja osallistua koulutukseen ja kehittää osaamistaan myös läpi työuran.

Heikko koulutuspohja kasvattaa riskiä jäädä työttömäksi ja on myös yksi syrjäytymisriskiä lisäävistä tekijöistä. Suoritettu vähintään toisen asteen tutkinto takaa yksilölle paremmat mahdollisuudet työllistyä ja menestyä työelämässä. Maksuttomalla koulutuksella huolehditaan siitä, ettei oma tai perheen varallisuus muodostu kouluttautumisen esteeksi.

Blogi

Onko Suomen koulutusjärjestelmä future proof?

Taina Vallander | 19.2.2020

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD julkaisi tuoreen raporttinsa Continuous Learning in Working Life in Finland  jatkuvan oppimisen... Lue lisää

Tiedote

STTK: Osaamistason nosto ulotettava työikäisiin

Taina Vallander | 19.2.2020

OECD:n raportti Continuous Learning in Working Life in Finland nostaa esille tarpeen luoda polkuja osaamistason nostoon erityisesti ammatillisen... Lue lisää

Liittojen tiedotteet

Laadukas metsäopetus vastaa ympäristökysymyksiin

| 13.2.2020

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry Metsäosaaja hoitaa metsiä ja ilmastoa Laadukas metsäopetus vastaa ympäristökysymyksiin Metsäasiantuntija on metsien hoidon... Lue lisää

Blogi

Mie jaksan kyllä, mutta entä jos en?

| 18.12.2019

Opiskelen Lapin yliopistossa ja meillä puhutaan nyt paljon opiskelijan jaksamisesta. Ylioppilaskunta piti viikolla 47 mielenterveyden teemaviikon ja 19.11.2019... Lue lisää

Blogi

Voisivatko erot miesten ja naisten koulutustasossa heijastua syntyvyyteen?

Riina Nousiainen | 19.11.2019

Miesten ja naisten väliset erot koulutustasossa tunnetaan, mutta harvemmin tuodaan esille koulutustaustan yhteys yhteiskunnallisesti merkittäviin ilmiöihin kuten syntyvyyteen.... Lue lisää

Blogi

Oppivelvollisuuden pidentäminen nostaa työllisyysastetta jopa neljä prosenttiyksikköä

Patrizio Lainà | 6.11.2019

Oppivelvollisuuden pidentäminen 18 ikävuoteen saattaa olla hallituksen tehokkain yksittäinen työllisyystoimenpide. Se voi nostaa työllisyysastetta jopa neljällä prosenttiyksiköllä. Nykyväestöpohjalla... Lue lisää