julkinen sektori

Julkinen sektori tarkoittaa sitä osaa yhteiskunnan toiminnasta, joka ei ole yrityssektoria. Se jakautuu valtioon, kuntiin ja kuntayhtymiin sekä sosiaaliturvarahastoihin. Julkinen sektori tuottaa Suomessa noin viidesosan bruttokansantuotteesta ja yksityinen sektori neljä viidesosaa. Vertailussa muihin maihin on huomioitava, että Suomessa eläkejärjestelmä luetaan osaksi julkista sektoria.

Suurimman osan yhteiskunnan peruspalveluista tuotetaan tai turvataan julkisen sektorin kautta. Suurimmat julkisen sektorin alat ovat sosiaali- ja terveysala sekä koulutus. Näidenkin alojen henkilöstöä työskentelee silti myös yksityisellä sektorilla.

Useissa kansainvälisessä vertailussa Suomen julkishallintoa pidetään varsin tehokkaana. Suomen julkisella sektorilla työskentelee muihin Pohjoismaihin verrattuna pienempi osuus työllisistä.

STTK:n jäsenkunnasta noin 55% työskentelee julkisella sektorilla. STTK kannattaa riittävää veroastetta laadukkaita palveluita tuottavan julkisen sektorin turvaamiseksi.

Liittojen tiedotteet

Jyty: Henkilöstöön kohdistuvat leikkaukset lopetettava

| 30.8.2017

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty varoittaa budjettiriiheen kokoontunutta maan hallitusta toimista, joilla entisestään kurjistetaan kuntataloutta ja sitä kautta... Lue lisää

Liittojen tiedotteet

Jyty tutki: Tukipalvelutyöpaikat halutaan säilyttää kunnissa maakuntiin keskittämisen sijaan

| 28.3.2017

Kuntavaaliehdokkaista 71 % on sitä mieltä, että sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä kunnista maakuntien palvelukseen siirtyvän tukipalveluhenkilöstön työpisteiden pitäisi... Lue lisää

Tiedote

Sote-uudistus vahvistaa julkisen terveydenhuollon asemaa

| 25.6.2014

STTK:n mielestä suomalaisen terveydenhuollon vahvuus on julkisvetoisessa monituottajamallissa. Pääsihteeri Leila Kostiaisen mielestä tänään päätetty sote-ratkaisu vahvistaa tätä mallia... Lue lisää