ilmastonmuutos

Ilmaston lämpeneminen on saatava Pariisin ilmastosopimuksen (2015) mukaisesti pysäytettyä reilusti alle kahteen asteeseen. Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC vaati nopeita päästövähennyksiä, jotta lämpötilan nousu voidaan rajoittaa 1,5 asteeseen (joulukuu 2018 raportti).

Suomen on siirryttävä kohti hiilineutraaliin kiertotalouteen perustuvaa yhteiskuntaa, joka tuottaa korkeintaan sen verran kasvihuonekaasupäästöjä kuin hiilinielut pystyvät sitomaan ilmakehästä. Ilmastopolitiikan yhdeksi tavoitteeksi on asetettava uusien työpaikkojen ja elinkeinojen syntyminen ja vanhojen uudistaminen.

Työllisyyden ylläpitämiseksi on tärkeää ennakoida millaista osaamista, koulutusta ja muutosturvaa siirtyminen vähähiiliseen yhteiskuntaan edellyttää. Ilmastopolitiikan toimien vaikutukset ja keinot edistää työllisyyttä on selvitettävä yhteistyössä työelämän kanssa.

Tiedote

STTK:n Antti Palola Solidaarisuuspäivillä: Työelämän on kunnioitettava ihmisoikeuksia, demokratiaa vahvistettava kaikkialla

Antti Palola | 2.2.2020

– Tulevaisuuden työelämä ei kehity laiminlyömällä ihmisoikeuksia. Siksi tarvitaan kansainvälistä ammattiyhdistysliikettä, joka haluaa säälliset työehdot kaikille ja toimii... Lue lisää

Blogi

Luottamus ja vuoropuhelu pätevät ilmastotoimiinkin

Leila Kurki | 31.1.2020

Hallituksen toimintasuunnitelman mukaisesti suomalainen yhteiskunta muutetaan hiilineutraaliksi yhden sukupolven aikana vuoteen 2035 mennessä. Tämä on kunnianhimoinen ja kiitettävä... Lue lisää

Hiilivapaa yhteiskunta

Elena Gorschkow | 31.1.2020

Hiilineutraali yhteiskunta rakennetaan suunnitelmallisesti ja tieteelliseen tietoon nojautuen. Muutos on toteutettavissa sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla siten, että työntekijät ovat... Lue lisää

Blogi

Poliittinen ohjaus entistä tärkeämpää

Elena Gorschkow | 13.1.2020

Juha Sipilän hallitusta moitittiin liiasta kiireestä ja valmistelutyön riittämättömyydestä. Nykyiseen Sanna Marinin hallitukseen puolestaan kohdistuu lisääntyvä paine saada... Lue lisää

Blogi

Työpaikkojen ilmastoteoilla taataan reilu tulevaisuus

Leila Kurki | 8.1.2020

Siitä, onko ilmastonmuutos totta vai ei, ei enää tarvitse keskustella. Yle:n tuoreen selvityksen mukaan vain yksi prosentti vastaajista... Lue lisää

STTK:n ilmastolinjaukset

Leila Kurki | 8.1.2020

STTK haluaa vahvistaa ymmärrystä ilmastonmuutoksesta sekä laajentaa sitoutumista sen torjuntaan. Työyhteisöjen merkitys on aivan ratkaiseva siinä, saavuttaako Suomi... Lue lisää