ilmastonmuutos

Ilmaston lämpeneminen on saatava Pariisin ilmastosopimuksen (2015) mukaisesti pysäytettyä reilusti alle kahteen asteeseen. Hallitusten välinen ilmastopaneeli IPCC vaati nopeita päästövähennyksiä, jotta lämpötilan nousu voidaan rajoittaa 1,5 asteeseen (joulukuu 2018 raportti).

Suomen on siirryttävä kohti hiilineutraaliin kiertotalouteen perustuvaa yhteiskuntaa, joka tuottaa korkeintaan sen verran kasvihuonekaasupäästöjä kuin hiilinielut pystyvät sitomaan ilmakehästä. Ilmastopolitiikan yhdeksi tavoitteeksi on asetettava uusien työpaikkojen ja elinkeinojen syntyminen ja vanhojen uudistaminen.

Työllisyyden ylläpitämiseksi on tärkeää ennakoida millaista osaamista, koulutusta ja muutosturvaa siirtyminen vähähiiliseen yhteiskuntaan edellyttää. Ilmastopolitiikan toimien vaikutukset ja keinot edistää työllisyyttä on selvitettävä yhteistyössä työelämän kanssa.

Blogi

Pohjoismainen yhteiskuntamalli tukee vihreää siirtymää

Jaakko Haikonen | 15.3.2023

Pohjoismaat ovat hyvissä asemissa vihreän siirtymän kiihtyessä eri puolilla maailmaa. Tämä näkemys vain vahvistui, kun osallistuin pohjoismaisten ammattijärjestöjen... Lue lisää

Blogi

Vihreä siirtymä vaatii osaamista

Jaakko Haikonen | 16.2.2023

Vihreä siirtymä nousi voimakkaasti esille suomalaisessa keskustelussa viimeistään viime syksynä energiakriisin vauhdittamana. Hyvä niin, koska kyseessä on voimakkaasti... Lue lisää

Tiedote

Järjestöt: Oikeudenmukainen siirtymä edellyttää muutoksia verotukseen

Patrizio Lainà | 16.2.2023

Finnwatch, SAK ja STTK esittävät hiiliosingon käyttöönottoa sekä toimia veropohjan tiivistämiseksi. Järjestöjen tänään julkaisemassa vero-ohjelmassa esitellään 16 konkreettista... Lue lisää

Tiedote

SAK, Akava ja STTK: Työntekijöiden osaamista vahvistettava reilun vihreän siirtymän varmistamiseksi

Jaakko Haikonen | 15.2.2023

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK vaativat Suomen pysyvän tavoitteessaan olla hiilineutraali vuonna 2035. Samalla on varmistettava, että siirtymä... Lue lisää

Tiedote

STTK: Vihreä siirtymä on toteutettava oikeudenmukaisesti

Antti Palola | 13.2.2023

STTK:n viimesyksyisen kyselyn mukaan alle puolet (47 %) vastaajista pitää Suomessa tehtyjä päätöksiä ilmastonmuutoksen torjumiseksi riittävinä. 36 prosenttia... Lue lisää

Eduskuntavaalikysely: Vihreä siirtymä

Jaakko Haikonen | 13.2.2023

Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa kansalaisten näkemyksiä tulevan hallituskauden painopisteistä Suomessa ja maailmalla. Tässä osiossa julkaisemmevihreään siirtymään liittyvät tulokset.