budjetti

Budjetti tarkoittaa talousarviota eli tulo- ja menoarviota. Budjetilla yleisimmin viitataan valtion tai kunnan talousarvioon. Budjettikausi on tavallisesti vuoden pituinen, mutta se ei aina vastaa kalenterivuotta. Myös yksityishenkilöt, kotitaloudet ja yritykset voivat tehdä budjetteja. STTK:n mielestä valtion budjettipolitiikalla tulisi pyrkiä tasaamaan suhdannevaihteluita, edistää työllisyyttä ja pitää valtion talous kestävänä pitkällä aikavälillä.

Tiedote

”Keskittyminen pelkästään menoihin vanhentunutta” STTK esittää kehysbudjetoinnin uudistamista

Patrizio Lainà | 10.5.2022

Kehysbudjetointi asettaa katon valtion menoille hallituskauden aikana. Koronapandemia ja Ukrainan sota ovat haastaneet kehysbudjetoinnin. Molempien vuoksi Suomessa on... Lue lisää

Tiedote

STTK: Hallituksen toimet rakennetyöttömyyden alentamiseksi jäivät vähäisiksi

Seppo Nevalainen | 29.8.2018

Maan hallituksen tänään julkistetussa budjettiehdotuksessa finanssipolitiikan linja olisi voinut olla suhdannetilanteeseen nähden tiukempi. Tämä olisi luonut julkiseen talouteen... Lue lisää

Tiedote

STTK: Kasvutoimia tarvittaisiin lisää

| 5.4.2016

Kilpailukykysopimuksen tarkoituksena on vakauttaa työmarkkinat ja tuoda kansantalouteen vakautta ja ennustettavuutta. Se ei yksi riitä käynnistämään kasvua. STTK:n... Lue lisää

Tiedote

STTK:n Ralf Sund: Koulutuksesta ja osaamisesta leikkaaminen on tulevaisuudelta varastamista

| 10.9.2015

STTK:n mielestä kestävyysvajeen hallinta on talouspolitiikassa tärkeämpi tavoite kuin lyhyen aikavälin velkaantumisen lopettaminen. – Ytimessä on julkisen talouden... Lue lisää

Tiedote

STTK: Koulutussäästöt uhkaavat Suomen kilpailukykyä

| 14.8.2015

STTK pitää valtiovarainministeriön budjettiesityksessä myönteisenä pieni- ja keskituloisten palkansaajien tuloverotuksen keventämistä. – Vientikysyntä on edelleen vaimeaa. On tärkeää,... Lue lisää