ay-liike

Ammattiliittoon liittyminen on jokaisen työntekijän etu ja mahdollisuus. Jäsenyys luo turvaa silloin, kun työelämässä kaikki ei suju suunnitelmien mukaan. Ammattiliitot neuvottelevat palkkauksesta ja muista työn tekemisen ehdoista, auttavat jäseniään lakien ja sopimusten tulkinnassa, ja antavat tarvittaessa ilmaista oikeusapua. Ammattiliiton jäsen saa myös ammatillista edunvalvontaa, koulutusta, ansiosidonnaista työttömyysturvaa sekä luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun avun työpaikalla.

Ammattiliitot takaavat sen, että monet jo arkeemme vakiintuneet edut, kuten esimerkiksi 8-tuntinen työaika, vuosilomat ja ylityölisät säilyvät myös tulevaisuudessa. Suurin osa suomalaisista palkansaajista kuuluu ammattiliittoon ja oman alansa työttömyyskassaan. Palkansaajien vahvuus onkin juuri yhteistyössä: tuhansien tai jopa kymmenien tuhansien työntekijöiden edustajalla on paljon suurempi vaikutus kuin yksittäisellä työntekijällä työehdoista neuvotellessa.

Suomalainen työmarkkinajärjestelmä perustuu sopimiseen ja sovittelemiseen. Suomalaisille sopimuksille perustan muodostavat Kansainvälisen työjärjestö ILO:n luomat työelämän yleissopimukset ja suositukset. Työelämää koskevat lait ovat Suomessa ammattijärjestöjen pitkäjänteisen vaikuttamistyön tulosta. Tarvitaan yhteistyötä palkansaaja- ja työantajajärjestöjen, valtiovallan ja muiden sidosryhmien kesken, jotta palkansaajien etua voidaan ajaa tehokkaasti. Yhdessä Suomea kehitetään maaksi, jossa jokaisella on hyvä työskennellä, asua ja elää.

Tiedote

STTK:n Liittoviikolla puhutaan ja feissataan järjestäymisen merkityksestä

Juska Kivioja | 1.9.2014

STTK ja jäsenliitot viettävät syyskuun ensimmäisellä viikolla Liittoviikkoa. Liittoviikon tavoitteena on herättää myönteistä keskustelua ammattiliiton jäsenyydestä ja järjestäytymisen... Lue lisää