aluetoiminta

STTK:n edunvalvonnasta ja näkymisestä alueilla vastaavat yhdessä toimiston alueasiaoista vastaava asiantuntija ja liittojen nimeämistä edustajista koostuva aluetoimikunta. Aluetoimikunnat jakaantuvat 16 alueeseen, jotka noudattavat Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) rajoja.

Aluetoimikunta edustaa STTK:ta alueellaan ja vastaa edunvalvonnasta ja vaikuttamisesta niissä asioissa, jotka koskevat maakuntien ja seutukuntien kehittämistä sekä seutukuntatasolla tapahtuvaa asioiden valmistelua, yhteistyön koordinointia ja organisointia keskusjärjestötasolla, sekä muista erikseen sovittavista asioista.

Aluetoimikunta vastaa alueensa oman toimintasuunnitelman ja budjetin tekemisestä, toimeenpanosta ja seurannasta alueella STTK:n toimintasuunnitelman pohjalta. Aluetoimikunta on alueellaan ylintä päätös- ja toimeenpanovaltaa käyttävä elin. Aluetoimikunta voi perustaa seutukuntatasolle paikallistoimikuntia, jotka toimivat aluetoimikunnan alaisina.

 

Aluetoimikuntien käsikirja 2021-2022

Ulla Hyvönen | 8.12.2020

Tämä käsikirja on tarkoitettu työvälineeksi STTK:n alue- ja paikallistoimikuntien jäsenille.

Hyvönen, Ulla

Ulla Hyvönen | 4.10.2013

Koordinoi STTK:n alue- ja paikallistoimikuntien edunvalvontaa ja yhteiskuntavaikuttamista ja pohtii alue- ja rakennerastopolitiikkaa. Nauttii juomista kuplilla. , etunimi.sukunimi@sttk.fi,... Lue lisää