STTK selvitti: Väkivalta ja sen uhka työpaikoilla hälyttävän yleistä


Väkivalta työpaikalla

STTK on teettänyt kyselyn väkivallasta ja sen uhasta työpaikoilla (06/2019). Sen perusteella fyysinen väkivalta, sen uhka ja henkinen väkivalta työpaikoilla on häkellyttävän yleistä. Noin joka kolmannella työpaikalla (31 %) on esiintynyt henkistä tai fyysistä väkivaltaa viimeisen kolmen vuoden aikana. Fyysisen väkivallan tai sen uhan kohteeksi on joutunut noin joka viides (22 %) vastaaja.

  Enemmistö on kokenut väkivaltaa asiakkaiden taholta. Naiset ovat kokeneet sitä tuplasti miehiin verrattuna. Erityisen yleistä väkivalta on sosiaali- ja terveys- sekä koulutusalalla. Teollisuudessa sitä kokee muiden työntekijöiden taholta noin joka kymmenes (9 %).

  Henkisen väkivallan kohteeksi työssään on viimeisen kolmen vuoden aikana joutunut yli kolmannes vastaajista (37 %). Tätä on tapahtunut niin asiakkaiden, esimiehen, johdon kuin muiden työntekijöiden taholta. Asiakkaiden taholta naiset ovat joutuneet lähes kaksi kertaa miehiä enemmän henkisen väkivallan kohteeksi.

   Väkivalta on ollut esimerkiksi huutamista tai haukkumista, fyysisellä väkivallalla uhkailua tai väkivallantekoja, tiedon pimittämistä ja väärien tietojen levittämistä sekä osaamisen vähättelyä. Vastaajien mielestä väkivaltaa tai sen uhkaa pitäisi ehkäistä muun muassa laatimalla toimintaohjeet työpaikoille epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi, johtamista ja esimiestyötä parantamalla sekä sopimalla työpaikkakiusaamiseen nollatoleranssi. Myös ennakoivaa arviointia työpaikan väkivaltariskien osalta pidetään tärkeänä.

   Jokaisella oikeus turvalliseen työympäristöön

   Yhdenkään ei pitäisi joutua väkivallan tai sen uhan kohteeksi työpaikallaan. Ei asiakkaiden, työkavereiden, esimiesten eikä johdon toimesta.

   – Henkilökohtaista koskemattomuutta on kunnioitettava sekä henkistä ja fyysistä hyvinvointia parannettava kaikilla työpaikoilla. Työpaikkojen turvallisuutta on lisättävä niin, että jokaisella on oikeus turvalliseen työntekoon ja työympäristöön. Tämä edellyttää ilmeistä tarvetta parantaa johtamista ja esimiestyötä, STTK:n johtaja Katarina Murto sanoo.

   STTK yhdessä jäsenliittojensa kanssa haastaa kaikki suomalaiset työpaikat vähentämään työelämän turvattomuutta ja tekemään siitä fyysisesti ja henkisesti väkivallatonta. Näin parannetaan myös tuottavuutta ja vähennetään sairauspoissaoloja.

   – Jokaisella on oikeus turvalliseen työpaikkaan. Kaikilla työpaikoilla tulisi panostaa ennaltaehkäisyyn ja laatia selkeät pelisäännöt väkivallan tai sen uhan varalta. Tilanteiden tunnistaminen, raportointi, prosessien kehittäminen ja tilanteiden jälkihoito on tärkeää. Työnantajalle on asetettava velvoite avustaa fyysisen väkivallan tai sen uhan kohteeksi joutunutta työntekijää prosesseissa. Epäasiallisen kohtelun ja häirinnän osalta on oltava nollatoleranssi kaikilla työpaikoilla. Myös asiakkailta on tätä edellytettävä, Murto korostaa.

   Henkinen ja fyysinen väkivalta ja sen uhka työpaikalla -kyselyn tulokset

   Ratkaisuja väkivallan ehkäisemiseksi työpaikoilla

   • Kaikilla työpaikoilla tarvitaan asennemuutos!
   • Työympäristön turvallisuus varmistettava.
   • Henkilöresurssit mitoitettava oikein ja riittävästi.
   • Panostuksia ennaltaehkäisyyn: pelisäännöt ja toimintaohjeet kaikille työpaikoille.
   • Väkivaltatilanteiden parempi tunnistaminen, tilastointi ja raportointi.
   • Riittävät riskikartoitukset.
   • Työaikana tapahtuva harjoittelu väkivaltatilanteiden kohtaamiseen.
   • Väkivaltatilanteiden jälkihoito työpaikoilla ja korjaavat toimenpiteet.
   • Johtamisen ja esityön parantaminen, riittävä tuki henkilöstölle.
   • Työsuojeluviranomaisten resurssien riittävyys turvattava.
   • Työntekijän oikeusturvaa väkivaltatilanteissa parannettava.
   • Työnantajalla oltava velvollisuus avustaa väkivaltaa kohdannutta työntekijää prosessissa.
   • Epäasiallisen kohtelun ja häirinnän suhteen nollatoleranssi työpaikoille.

   ***

   Pitääkö töissä pelätä?