Jyty hakee sihteeriä


Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty on kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisellä palvelusektorilla työskentelevien edunvalvontaa hoitava 50 000 jäsenen ammattiliitto, joka on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n jäsenliitto.

Etsimme järjestöalan tuntevaa, organisointiin ja hallintotehtäviin perehtynyttä

SIHTEERIÄ

keskustoimistoomme Helsinkiin. Työ on laaja-alaista, mutta koostuu pääasiallisesti puheenjohtajan sihteerin ja hallinnon sihteerin tehtävistä, jotka pitävät sisällään mm. sähköisen kalenterin hallintaa, tapaamisten järjestämistä sekä liiton hallinnon kokousasiakirjojen, kuten esityslistojen ja pöytäkirjojen laadinnan, kokoussihteerinä toimimisen sekä kokouspaikkajärjestelyt. Tehtäviin sisältyy jossain määrin myös liiton johtajien työmatkajärjestelyjä.

Edellytämme hyvää suomen kielen kirjallista taitoa, järjestötyön tuntemusta, kiinnostusta yhteiskunnallisiin asioihin ja edunvalvontakysymyksiin, hyvää tietoteknisten toimisto-ohjelmien tuntemusta, paineensietokykyä, oma-aloitteisuutta sekä hyviä sosiaalisia taitoja. Hyvä ruotsin ja englannin kielen taito katsotaan eduksi.

Jyty tarjoaa mielenkiintoisen ja monipuolisia haasteita sisältävän työtehtävän hyvässä työyhteisössä ja hyvät työsuhde-edut.

Tiedusteluihin vastaa tehtävän sisällön osalta johdon sihteeri Leena Ronnila-Leino to 16.5. klo 12-14, puh. 0400 706 604 ja muilta osin puheenjohtaja Maija Pihlajamäki pe 17.5. klo klo 9-10 puh. 0400 537 756.

Hakemukset ansioluetteloineen ja palkkatoivomuksineen to 23.5. klo 15 mennessä sähköpostitse leena.ronnila-leino@jytyliitto.fi tai postitse Leena Ronnila-Leino, Jyty ry, Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki. Hakemuksia ei palauteta.

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty