Tilannekuvassa suuria riskejä – Sote tarvitsee vahvoja esimiestaitoja


Sote-uudistus

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin HR-johtaja Raija Ruoranen arvioi, että tämänhetkisen tilannekuvan perusteella sote- ja maakuntauudistukseen liittyy erityisen suuria riskejä – entisiä ja uusia.
– Uudistus tarvitaan, mutta sitä pitää pystyä hallitsemaan. Entisten riskien lisäksi uusia tuovat sote-lakiluonnos ja siinä erityisesti asiakassetelin käyttö.

Ruoranen vastaa soteen ja maakuntauudistukseen valmistautuvassa Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä henkilöstöresurssien ja työnantajatehtävien johtamisesta. Hän alleviivaa riskipitoisen tilannekuvan tämänhetkisyyttä. Riskien hallitsemiseksi tehdään lujasti töitä.

Kyseessä on iso ja moniulotteinen muutos. Se olisi Ruorasen mielestä paremmin hallittavissa, jos muutosta tehtäisiin hitaammalla rytmillä ja palasteltuna pienempiin osiin. Henkilöstösuunnitelmien kannalta on hyvin haasteellista, että puuttuu varmuus siitä, mitä todella tapahtuu.
Uudistuksessa on samaan aikaan työn alla niin monta liikkuvaa osiota, että kaikkia asioiden vaikutussuhteita ei pystytä ennakoimaan.
Ruoranen korostaa, etteivät hänen kriittiset näkemyksensä tarkoita, etteikö hän olisi uudistuksen kannalla.
– Uudistus tarvitaan, mutta sitä pitää pystyä hallitsemaan. Puhutaan todella ison kokoluokan muutoksesta.

Joukkojen edessä

Kun uudistuksiin lähdetään, pitää olla selkeät periaatteet ja toimintatavat. Ihmisille on tärkeää, että toiminnassa on johdonmukaisuutta, yhdenmukaisuutta ja oikeudenmukaisuutta.
Esimiesten ja erityisesti lähiesimiesten tehtävät Ruoranen näkee vaativiksi.
– Esimiesten pitää asemoida itsenä joukkojen eteen. Juuri tämä on se tilanne, jossa esimiehen on oltava etulinjassa joukkojen edessä, ihmisten saatavilla ja käytettävissä.
Esimiehiltä vaaditaan Ruorasen mukaan myös pitkäjänteisyyttä ja kärsivällisyyttä. Samoja asioita pitää toistaa, tiedottaa uudelleen ja taas uudelleen.
Asioiden omaksuminen ja ymmärrys rakentuu toisilla hitaammin, toisilla nopeammin. Yhdellä kerralla tieto ei mene perille. Pitää jaksaa toistaa. Pitää jaksaa pohtia esiin nousevia kysymyksiä.
– Eli tarvitaan aikaa, paljon aikaa.

Esimieskin tarvitsee tukea

Lähiesimiehen asemaa on kuvailtu niinkin, että hän on puun ja kuoren välissä. Hän edustaa omaa työyhteisöään ja ajattelee sen parasta. Toisaalla hänellä on niskassaan kovat paineet toteuttaa ylhäältä asetettuja tehtäviä ja tavoitteita.
Lähiesimiehet tarvitsevat tukea. Se on esimerkiksi koulutusta ja valmennusta, jotta esimiehet selviävät muutoksen keskellä tehtävistään.
Asiaa vaikeuttaa sekin, ettei esimies aina voi itsekään olla varma omasta paikastaan tulevassa organisaatiossa. Se voi vaikuttaa koko uudistuksen toteutumiseen ja läpivientiin.

Henkilöstö mukaan

Sote mietityttää myös alan suurimpia ammattiliittoja. Viimeksi Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki antoi varsin pessimistisen lausunnon sotesta. Hänen mukaansa luottamus sote-uudistukseen on mennyt, koska henkilöstä ei kuunnella.
Ruoranen ymmärtää kritiikkiä, kun kyse on tukipalveluista ja niitä suorittamaan perustettavista yhtiöistä, joiden henkilöstöä Jytykin edustaa.
– Esimerkiksi talous- ja henkilöstöhallinnon osalta valmistelussa on näyttänyt olevan piirteitä, joita voi kritisoida. En ihmettele, jos henkilöstöjärjestöt näkevät epäkohtia.
Ruorasen mukaan Pirkanmaalla on mukana laajat henkilöstöedustukset eri tasoilla. Järjestöt ovat olleet mukana jo valmistelujen varhaisesta vaiheesta lähtien.
Työntekijät ovat mukana myös asiantuntijoina työtehtäviensä osalta.
– Olen ajatellut, että meillä tämä on toiminut aika hyvin. Henkilöstö on yritetty pitää mukana kaikin tavoin.