Pipelife Finland Oy: Ihmiset tekevät parhaan työpaikan


Suomen ja Euroopan parhaaksi työpaikaksi päästään organisoimalla työ ennakkoluulottomasti. Lisäksi tarvitaan motivoituneet ja vastuuntuntoiset tekijät.

Ihmisten kanssa

Tänä vuonna Suomen kolmanneksi parhaaksi työpaikaksi valittu Pipelife Finland Oy aikoo jatkaa kisaa.

Tähtäimenä on olla jonain päivänä maailman paras työpaikka.

– Lopulta kyse on siitä, että ihmiset itse tekevät parhaan työpaikan omalla tekemisellään ja sillä, miten käyttäytyvät toisiaan kohtaan, toimitusjohtaja Kimmo Kedonpää sanoo.

Suurin haaste on hänen mukaansa saada työntekijöiden hyväksyntä sille, että työnteon tapoja ryhdytään muuttamaan.

– Ihminen ei lähde mihinkään, jos siitä ei ole hänelle itselleen jotain etua. Kun kulttuurin on saanut muuttumaan, se alkaa itse luoda hyviä käytänteitä. Ihminen haluaa onnistua ja saa siitä mielihyvää.

Kehittäminen alkoi jo vuonna 2001. Kedonpää halusi Pipelifestä maailman parhaan työpaikan.

– Ihmisen pitää energisoitua työssä, eikä työ saa kuluttaa. Työssä vietetään kuitenkin valtaosa valveillaoloajasta. Jos työ on taakka, elämästä tulee aika rankka, hän sanoo.

– Ehkä mukana oli itsekkyyttäkin. Haluan toimia ihmisten kanssa, jotka ovat innostuneita työstään.

Heimoutuminen vastuuttaa

Kaikki työskentelytavat kyseenalaistettiin. Nykyään työntekijä tekee itse työtään koskevat päätökset.

Esimiesten tehtävänä on innostaa, luoda edellytykset ja pysyä pois tieltä.

– Heillä on hyvät ihmissuhdetaidot. Työhön liittyvä asiantuntemus on työntekijöillä.

Kaikkea toimintaa ohjaavat yhtiön kolme arvoa: Pidetään se, mitä luvataan. Kunnioitetaan erilaisuutta. Sitoudutaan tehtyihin päätöksiin.

Arvoja ja eettisiä periaatteita täytyy noudattaa, mutta muutoin tekemiseen on iso vapaus.

– Joka toimipaikalla henkilöstö laatii kymmenen käskyä, joita on noudatettava. Ihmiset muodostavat tällä tavoin tiimin, tai heimon, itselleen.

Sosiaalinen paine ohjaa toimimaan siten, ettei esimerkiksi aiheettomia poissaoloja ole.

Työpaikkaa kehitetään jatkuvasti oivallustoiminnalla. Aina kun työntekijä havaitsee jonkin ongelmakohdan, se kirjataan ylös ja korjataan mahdollisimman pian. Jos työntekijä ei itse esitä ratkaisua, ryhmä tulee avuksi. Kedonpää pitää oivallusten kirjaamista tärkeänä, sillä sama ongelma voi olla muuallakin.

Vuodesta 2006 lähtien on toteutettu noin 17 000 oivallusta.
– Ihan pienillä ideoilla on parannettu mm. työturvallisuutta. Kun tehdään näin iso määrä muutoksia, se näkyy työympäristössä ja tekemisessä.

Teksti: Birgitta Suorsa, UP-uutispalvelu

Kuva: Työelämä2020