“Pysytään ajan hermolla”


Liitutaulu

Liitoissa seurataan tarkasti suomalaisen koulutusjärjestelmän ja erityisesti ammatillisen koulutuksen uudistamista. Johtoajatus on, että koulutuksen lajista riippumatta työelämä ja oppi pitää nivoa tiiviisti yhteen ja ajan hermolla on pysyttävä.

– Koulutuksen uudistaminen on hyvä asia, jos sen ansiosta pysytään ajan hermolla, Suomen Lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin asiantuntija Soili Nevala sanoo.
Hänen mielestään etenkin tutkintojen päällekkäisyyksien purkaminen on tärkeää.
– Uudistus lähentää aikuisten ja nuorten koulutusta. Myös työelämän kannalta on hyvä, että koulutuksissa ei ole enää hirveän paljon erilaisuutta. Jatkossa samalla systeemillä voidaan arvioida ja ohjata kaikkia, Nevala kiittelee.
Hänen mukaansa joustavat tutkinnot ovat toimineet aikuisten koulutuksessa hienosti. Nuorten opintojoustoja on mietitty Superissa pidempään.
Nevala muistuttaa, että opinto-ohjauksen on oltava kunnossa.
– Sen avulla nuoret osaavat valikoida kokonaisuuksia, jotka oikeasti hyödyttävät heitä ja auttavat työmarkkinoille.
Superissa mietitään, miten alalle saadaan juuri niitä, jotka haluavat työskennellä lähihoitajina ja joilla on edellytykset työskentelyyn.
– Lähihoitaja on säädelty ammatti, joka edellyttää tietynlaista osaamista. Uudistuksia toki täytyy tehdä, mutta saavutettua hyvää ei pidä hävittää, Nevala toivoo.

Sopivia opintomoduuleja

Vakuutusväen liiton koulutuspäällikön Sari Lassilan mielestä parasta tutkintouudistuksessa on muutos vakuutustyöntekijöiden tutkintoihin.
– Meillä on ollut oma ammattitutkinto tähänkin asti, mutta nyt se muuttuu osaksi liiketalouden ammattitutkintoa. Se tuo laaja-alaisempaa osaamista.
Lassilan mielestä uudistusta tarvitaan, koska toimialaliukumat laajenevat.
– Toivomme, että uutta osaamista voisi rakentaa laajan pohjan päälle erilaisilla moduuleilla ja paketeilla. Koko tutkintoa ei tarvitsisi suorittaa uudelleen, vaan voisi hankkia tarvittavaa osaamista.
Finanssialan tutkinnon katoaminen harmittaa vakuutusväkeä. Työmarkkinakelpoisuuden säilyminen huolettaa.
– Jos uudistus ja laajemmat tutkinnot pitävät yllä jäsenkuntamme työllistymistä, sehän on ihan hyvä, Lassila sanoo.

Teksti: UP/Mika Peltonen
Kuva: StockSnap