Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutukset tasa-arvoon selvitettävä


Ammatillisen koulutuksen lainsäädännön uudistamista koskeva opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntokierros päättyy tänään.

– Ammatillisen koulutuksen tulee antaa valmiudet tulevaisuuden työelämään, elinikäiseen oppimiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Lisäksi kaikkien ammatillisten tutkintojen tulee antaa jatko-opintokelpoisuus, lakiesityksestä toteaa STTK:n koulutuspoliittinen asiantuntija Riina Nousiainen.

– Myös nuorten yhdenvertaista asemaa työpaikoilla tulee edistää eri koulutusmuodoissa. Koulutussopimuksesta tulee voida siirtyä joustavasti oppisopimukseen ja mahdollistaa erilaiset koulutussopimusta ja oppisopimusta yhdistävät mallit, kuten 2+1 -malli, Nousiainen jatkaa.

STTK pitää tärkeänä, että lakiesityksen tasa-arvovaikutuksia arvioidaan. Arvioinnissa tuleekin tarkastella erityisesti koulutuksen alueellista saatavuutta ja sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista. Eduskunnalla tulisi olla edelleen mahdollisuus ohjata keskeisten koulutuspoliittisten tavoitteiden toteutumista koskien muun muassa elinikäistä oppimista ja työvoimakoulutusta.

Tulevaisuuden ammatilliselta koulutukselta edellytetään kykyä tuottaa yhä uusia koulutusinnovaatioita ja ottaa niitä käyttöön. Tähän saakka työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen uudistajan rooli on ollut erityisesti ammatillisella aikuiskoulutuksella, jossa tuotetut toimintamallit ovat näyttäneet suuntaa koko reformille. Jatkossa työelämälähtöisyyden vahvistaminen on koko ammatillisen koulutuksen haaste. Tutkintojen laadun kannalta on keskeistä varmistaa työelämävastaavuus tutkintojen perusteissa ja osaamisen arvioinnissa.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi