Veropopulismi voi hyvin


Veropopulismi voi hyvin rapakon molemmilla puolilla.

Verotuksen alentamista esittävä saa sympatiaa ja ääniä, varsinkin jos hän jättää kertomatta, mitä toimenpiteestä seuraa. Epätodet myytit elävät hyvin. Verovaris vaappuu tervatulla katolla: yhden etu on toisen tappio.

Keskituloisen verotusPopulistisesti esimerkiksi väitetään, että nykyisten marginaaliverojen taso estää hakeutumisen korkeampipalkkaisiin tehtäviin. Väite on pääosin virheellinen. Valtioneuvoston kanslian hiljattain julkaisemassa huolellisessa tutkimuksessa (Matikka, Harju ja Kosonen: Tulovetouksen vaikutus työn tarjontaan) todetaan, että sanottavaa vaikutusta ei ole.

Tarina on – kuten populismiin kuuluu – myyvä: insinööri Immu ahertaa enemmän ja ansion noususta verottaja rohmuaa jopa hieman yli puolet. Kyllä on kauheaa?! Tunteellinen tarina on voimallisempi kuin totuus.

Populistisia veronalennusvaatimuksia perustellaan usein myös kansainvälisillä vertailuilla. Suomen veroasteeseen luo nostopaineen – toisin kuin Ruotsissa – epäedullinen ikärakenne. Kovin laajaa taloudellista yleissivistystä ei edellytä sen ymmärtäminen, että nykyisestä hoivalupauksesta kiinnipitäminen tulee lähivuosikymmeninä maksamaan.

Väitetään myös, että veronalennuksiin liittyy dynaamisia vaikutuksia. Kyllä liittyy, mutta dynaamiset vaikutukset eivät pysty likimainkaan kattamaan alennusten tuottamia veromenetyksiä. Tällöin vääjäämätön tulos on, että joko julkisen talouden velka kasvaa tai sitten julkisissa menoissa säästetään.

Edesvastuutonta populismia on vaatia verotuksen alentamista, mutta jättää kertomatta, mitä siitä seuraa.

Säästö tapahtuu esimerkiksi koululaisten luokkakokoja kasvattamalla, hoitajien mitoitusta tiukentamalla tai jollain muulla konkreettisella tavalla.

Yhden veromuodon alentaminen voidaan aina kompensoida toista veroa korottamalla, jotta verokertymä pysyy ennallaan. Jos tuloverotusta kevennetään ja se korvataan esimerkiksi arvonlisäverotusta korottamalla, eri tulotasolla olevat ihmiset ovat eri asemassa.

Tuloverotuksen marginaaliveroasteikon alentamisen kompensointi hyödykeveroilla nostaa eniten suurituloisten käteen jääviä tuloja, ja sen pien- ja keskituloiset rahoittavat. Joku voi pitää tätä oikeudenmukaisena. Minä en.