Pron edustajisto: Osaava henkilöstö avainasemassa digiloikassa


Osaaminen työelämässä

Ammattiliitto Pron edustajisto: Henkilöstön osaamisen kehittäminen on turvattava sekä pidettävä huoli siitä, että henkilöstön ääni kuuluu muutosten toteuttamisessa.

Finanssiala käy läpi digitalisaation murrosta ja osaaminen nousee keskeiseen asemaan. Vain varmistamalla työntekijöiden korkean ammattitaidon ja sitoutumisen, yritykset voivat saavuttaa suurimman mahdollisen hyödyn muutoksesta.

Paras valmius osaamisen kehittämiselle syntyy kun henkilöstö otetaan mukaan

Sitoutuminen ja paras valmius osaamisen kehittämiselle syntyy kun henkilöstö otetaan mukaan yritystoiminnan kehittämiseen. Osallistamalla ja kuulemalla henkilöstöä saadaan koko henkilöstön tietotaito osaksi kriittisiä muutoksia. Avoimuutta, aitoja keskusteluyhteyksiä sekä luottamusta tulee korostaa.

Pron edustajiston mielestä osaamisen kehittämisessä työnantajien tulee tarjota henkilöstölle koulutusta, jotta henkilökohtaisia taitoja voi kehittää. On itsestään selvää, että pelkkä nykyisen henkilöstön irtisanominen ja korvaaminen uusilla henkilöillä ei ole yritysten oman liiketoiminnan kehittämisen kannalta kestävää, eikä yhteiskunnallisesti vastuullista toimintaa.

Työnantajan tulee mahdollistaa henkilöstön lisä- ja uudelleenkouluttautuminen, mutta myös yksilöiden tulee kantaa vastuuta siitä, että heidän osaamisensa on sillä tasolla jota työn tekeminen vaatii nyt ja tulevaisuudessa.

Digitalisaatio luo paljon uusia mahdollisuuksia, mutta niiden keskellä on pidettävä huoli, ettei vauhtisokeus yllätä. Finanssialalla on kiinnitettävä huomiota siihen, että yritykset kykenevät toteuttamaan palvelulupauksensa asiakkaidensa asuinpaikasta, varallisuudesta tai teknologian käyttötaidosta riippumatta.

Pron edustajisto painottaa yhteistyön merkitystä muutosten edessä. Työnantajan tulee osoittaa olevansa henkilöstön luottamuksen ja sitoutumisen arvoinen kuulemalla henkilöstöä ja tukemalla osaamisen kehittämistä muutoksessa.

Ammattiliitto Pron uusi edustajisto kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa Kirkkonummen Majvikissa 18 –19. marraskuuta 2016.