Nuoret aikuiset vaativat työelämään reiluja ehtoja


Nuoret työelämässä

Pardialaiset nuoret aikuiset vaativat, että kaikelle työnteolle on saatava reilut ehdot. Työelämän on perustuttava siihen, että työtä tekemällä tulee toimeen. Nuorten työelämään siirtymistä on helpotettava muilla keinoilla kuin palkka-alella.

−Työelämään astuvilla on oltava mahdollisuus pärjätä työllään. Työelämässä toiset eivät voi olla tasa-arvoisempia kuin toiset, Pardian PlusMiinus30-toimintaryhmän puheenjohtaja Tiina Kotti sanoo.
Julkisuudessa on kirjoitettu paljon työvoimapulasta ja tuhansista työpaikoista, joihin ei löydy tekijöitä.
− Jos työpaikat eivät saa houkuteltua työvoimaa työn sisällöllä, on niiden aika profiloitua toisin. Jokainen meistä on mieluummin töissä paikassa, jossa on hyvä meininki ja työntekijöitä arvostetaan.

Julkisella sektorilla nuori työntekijä alkaa olla hupeneva luonnonvara, vaikka nämä työtehtävät kiinnostavat nuoria. Valtion virastot ja laitokset, valtio-omisteiset yritykset ja yliopistot ovat lähinnä keskittyneet irtisanomisiin.

− Liian usein innokkaat uudet työntekijät joutuvat kituuttamaan epävarmoissa määräaikaisissa työsuhteissa, joista heidät yt-kierrosten myötä menetetään juuri kun he ovat kasvaneet osaajiksi, Kotti sanoo.

Pardialaiset nuoret aikuiset vaativat, että nuoremmatkin sukupolvet voivat osallistua uudenlaisen julkisen sektorin työkulttuurin luomiseen. Heillä on paljon annettavaa esimerkiksi työtapojen ja -välineiden, työelämän joustojen ja reilun työyhteisön kehittämiseen.

Pardian nuoret jäsenet kokoontuivat työelämää käsitelleessä seminaarissa Vantaalla 5.11.2016.