Pron Malinen: Nuoretkin ansaitsevat työeläkkeensä


Suomalainen osittain rahastoiva työeläkejärjestelmä perustuu sukupolvien väliseen luottamukseen. Työssäkäyvä sukupolvi maksaa suurimmaksi osaksi eläkesukupolven eläkkeet.
-Eläkejärjestelmän rakentaneen sukupolven pitää kantaa vastuu omien jälkeläistensä eläkkeiden tulevaisuudesta, vaatii Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen.

Sodan jälkeiset suuret ikäluokat ovat rakentaneet Suomen hyvinvoinnin nousun ja päässeet siitä myös itse osalliseksi jo työssä ollessaan. Eläkejärjestelmää on pitänyt uudistaa, koska suomalaisten elinikä on noussut huomattavasti nopeammin kuin järjestelmän rahoitusta arvioitaessa osattiin ennustaa.

-Nyt eläkkeellä oleva sukupolvi on maksanut suurimman osan työuraansa vain 10 prosentin eläkevakuutusmaksuja, mutta heidän jälkeläisensä maksavat jo kaksinkertaisen määrän, toteaa Malinen.

Suomen senioriliikkeen kansalaisaloitteessa perustellaan taitetusta eläkeindeksistä luopumista eläkeläisten ostovoiman nostamisella.

– Senioriliikkeen aloitteessa jätetään huomioimatta, että eläkeläisten ostovoiman nostaminen taitetun indeksin poistamisella nostaisi palkansaajien työeläkemaksuja. Se taas tarkoittaisi palkansaajien ostovoiman heikkenemistä. Koska palkansaajia on vielä enemmän kuin eläkeläisiä, niin kansantaloudellisesti ostovoima vähenisi, Malinen päättelee.

– Eläkevakuutusmaksujen nostaminen söisi myös nuorten halukkuutta maksaa eläkemaksuja ja vähentäisi nuorten luottamusta koko järjestelmään, Malinen arvioi.

Eläketurvakeskuksen arvioiden mukaan vuoden 2017 eläkeuudistuksen jälkeen eläkejärjestelmän rahastointiaste (noin 30%) ei erityisemmin ole nousussa eikä myöskään eläkevarallisuuden suhde palkkasummaan.

– Jos järjestelmään syntyy hyvän sijoitustuoton myötä pelivaraa, tulisi se pelivara ensisijaisesti käyttää eläkemaksujen alentamiseksi, sillä eläkemaksutaakka alkaa olla uusilla sukupolvilla varsin raskas varsinkin kun ikäluokat ovat pienentyneet ja Suomea koettelee massatyöttömyys, Malinen toteaa.

***

Lisää aiheesta:

Tervetuloa työelämään >> Eläke