Uutishuone

Etelä-Savon pelastuslaitoksella voidaan pahoin

Etelä-Savon pelastuslaitoksella työhyvinvointi ja työssä jaksaminen ovat laskeneet merkittävästi viime keväästä lähtien, osoittaa operatiiviselle pelastushenkilöstölle suunnatun kyselyn tulos. Vastaajien mukaan myös pelastushenkilöstön työturvallisuus ja kansalaisten saamien pelastuspalvelujen taso on laskenut.

Etelä-Savon pelastuslaitoksella siirryttiin viime keväänä kaksivuorojärjestelmään, jossa työvuoron pituus on 12 tuntia ja viikkotyöaika 40 tuntia. Aikaisemmin laitoksella oli yleisesti pelastuslaitoksissa käytössä oleva työaikajärjestelmä, jossa työvuoro kestää 24 tuntia ja viikkotyöaika on 42 tuntia.

Pelastusalan ammattilainen -lehden kyselyn mukaan merkittävä osa operatiivista pelastustyötä tekevistä kokee, että käyttöönotettu uusi työaikajärjestelmä on kuormittavampi ja stressaavampi eikä siinä jää riittävästi aikaa palautua. Miehistön tullessa töihin stressaantuneena ja väsyneenä, riski virheisiin kasvaa.

Useat vastaajat kertovat, että entistä kuormittavamman työaikajärjestelmän lisäksi työvuorojen miehistövahvuuksia on vähennetty, jonka johdosta he pelkäävät työturvallisuuden heikentyneen. Vahvuuksien heikentymisen vastaajat kokivat vaikuttavan suoraan kansalaisten saamien pelastuspalvelujen tasoon.

Kaikki vastanneet kokivat pelastuslaitoksen työilmapiirin huonontuneen työaikamuutoksen johdosta. Hälytystehtävät hoidetaan edelleen jämptisti, mutta muuten työmotivaatio oli saanut ison kolauksen. 87 prosenttia vastaajista ilmoitti harkinneensa työpaikan tai kokonaan alan vaihtamista.

– Ei ole enää työhyvinvointia. Jäljellä on vain työpahoinvointia. Motivaatio on jätkille tuntematon sana ja työnimu on muuttunut puhallukseksi poispäin, Savonlinnan Palomiesyhdistyksen SPAL ry:n luottamusmies Timo Suoninen kärjistää.

Pelastusalan ammattilainen -lehden tekemällä kyselyllä selvitettiin työaikamuutoksen vaikutuksia Etelä-Savon pelastuslaitoksella. Kysely lähetettiin Palomiesliiton jäsenyhdistysten jäsenille Mikkelin, Savonlinnan ja Pieksämäen alueella. Kyselyyn vastasi 45 henkilöä. Päätoimista operatiivista pelastushenkilöstöä Etelä-Savon pelastuslaitoksella on noin 80 henkilöä.

Aiheesta lisää Palomiesliiton jäsen- ja sidosryhmälehden Pelastusalan ammattilaisen verkkojutussa:
http://www.palomiesliitto.fi/fi/palomiesliitto/pelastusalan_ammattilainen/verkkojutut/tyoaikamuutos_romahdutti_palomiesten_tyohyvinvoinnin_etela-savossa

Lisätietoja:
Luottamusmies Timo Suoninen, Savonlinnan Palomiesyhdistys Spal ry, puh. 040 554 3398
Luottamusmies Vesa Olkkonen, Mikkelin Vakinaiset Palomiehet ry, puh. 050 569 6630
Luottamusmies Asko Heimonen, Pieksämäen Seudun Palohenkilöstö PSPH ry. puh. 040 533 2111
Tietoja kyselyn tuloksista:
Toimittaja Mikko Terävä, Pelastusalan ammattilainen -lehti, Suomen Palomiesliitto SPAL ry, puh. 045 657 6882
Palomiesliitto SPAL on Suomen suurin pelastushenkilöstön ammattiliitto. Liitto ajaa ja valvoo pelastus-, ensihoito- ja hätäkeskustyöntekijöiden etuja ja oikeuksia sekä edistää heidän hyvinvointiaan työelämässä.