Tehyn Vesivalo vaatii STTK:n naisten palkkapäivänä perhevapaajärjestelmän remonttia


Vesivalo, palkkatasa-arvo

Naisten palkkapäivä, perhevapaajärjestelmä ja palkkatasa-arvo

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn puheenjohtajan Rauno Vesivalon mielestä nykyinen perhevapaajärjestelmä heikentää naisten palkka- ja urakehitystä sekä eläkkeitä. Perhevapaajärjestelmä vaatii Vesivalon mielestä remonttia.

– Nykyinen kotihoidontuki ohjaa vanhempia vanhanaikaisiin roolimalleihin, joissa naiset joutuvat ottamaan enemmän vastuuta lasten ollessa pieniä. Tämä heikentää naisten asemaa työmarkkinoilla, sillä naisten pitkät hoitovapaat heikentävät myös myöhempää työllistymistä. Lisäksi pitkät hoitovapaat heikentävät naisten eläkkeitä.

Hallitus on tehnyt lakiesityksen, joka toteutuessaan korvaisi kertakorvauksena 2500 euroa äitiyslomalle jäävän työnantajalle kertakorvauksena. Uudistuksen on tarkoitus toteutua ensi vuoden huhtikuun alussa.

– Tämä on vain laastarointia, ainoa kestävä tapa on jakaa perhevapaiden kustannuksia tasaisemmin nais- ja miesvaltaisten työnantajien välillä, Vesivalo korostaa.

Suomessa on edelleen vahva jako naisten ja miesten ammatteihin, mikä johtaa vanhemmuudesta aiheutuvien kustannusten kasaantumiseen naisvaltaisten alojen työnantajille. Työelämässä esiintyy yhä edelleen tästä johtuen nuorten naisten syrjintää.

– Nykyinen perhevapaajärjestelmä ylläpitää segregaatiota. Lisäksi vanhanaikaiset sukupuolijaot niin työ- kuin perhe-elämässä voivat myös vinouttaa lasten näkemyksiä naisten ja miesten rooleista.

Tänään vietetään STTK:n palkkapäivää. Naisten palkka on tänä vuonna 83,3 % miesten palkoista. Palkkaero on kasvanut hieman, sillä viime vuonna osuus oli 83,4 %.

– Valitettavasti naisten palkkatasa-arvossa ja samapalkkaisuuden edistämisessä on pikemminkin taannuttu kuin edistytty, Vesivalo toteaa.

******

Palkkatasa-arvo, Samasta työstä sama palkka

STTK aloitti Naisten palkkapäivä n vieton vuonna 2011 tavoitteenaan havainnollistaa naisten ja miesten välistä palkkaeroa ja nostaa palkkatasa-arvo julkiseen keskusteluun Suomessa. Seuranta osoittaa, että palkkaero on vuosien aikana kaventunut vain hitusen. Palkkatasa-arvoon voidaan vaikuttaa työmarkkinoiden neuvottelu- ja sopimuspolitiikalla. Aina kun neuvotellaan palkoista työpaikkatasolla, liittotasolla tai keskusjärjestötasolla, on mahdollisuus korjata myös palkkaeroa. Erityisesti alojen välisiin eroihin puuttuminen vaatii solidaarisuutta koko yhteiskunnassa.

Palkkatasa-arvo -julkaisu kertoo sukupuolten välisen palkkaeron syistä ja historiasta sekä tehokkaista keinoista epätasa-arvon kitkemiseksi.

Perhevapaiden tasaisempi jakautuminen hyödyttäisi kaikkia

STTK: Perhevapaauudistus valmisteltava huolella