Palkansaajajärjestö Pardia: Valtorin henkilöstövähennykset eivät tue digitalisaation edistämistä


Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Niko Simolan mielestä on kohtuutonta, että Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin henkilöstö joutuu maksamaan valtionhallinnon it-toimintojen uudelleenjärjestämisestä aiheutuvat kustannukset.

Valtori ilmoitti tänään aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut vähentääkseen henkilöstöään jopa 90 henkilöllä.

– Digitalisaation edistäminen on yksi maamme hallituksen keskeisistä tavoitteista. Valtion it-toimintoja tuottavan viraston henkilöstöleikkaukset eivät tue tätä tavoitetta.

Simolan mielestä valtionhallinnon resurssien ja henkilöstön jatkuva supistaminen ei voi jatkua perustoimintoja vaarantamatta. It-toimintojen uudelleenjärjestämisen tiedettiin aiheuttavan lisäkustannuksia ennen kuin valtiolla siirrytään yhtenäisten palvelujen käyttäjiksi, joten näihin kustannuksiin olisi pitänyt varautua.

– Valtion palveluja tuottava henkilöstö tarvitsee erityisen hyvää it-tukea selviytyäkseen yhä pienemmällä väellä tuotettavista laajoista ja vaativista tehtäväkokonaisuuksista valtion työpaikoilla.

Nyt aloitettavien yt-neuvottelujen perusteena ovat Valtorin organisaatiorakenteen ja työtehtävien uudelleenjärjestelyt toiminnan tehostamiseksi

Simola edellyttää, että muutosturvan kaikki elementit on otettava täysimääräisesti käyttöön.

– Aiemmin syksyllä Valtorin ilmoittaman lomautusuhan vaihtuminen irtisanomisuhkaan aiheuttaa suurta epävarmuutta henkilöstössä. Tämä näkyy väistämättä viraston tuottavuudessa ja tehokkuudessa pitkään, ellei nyt käsillä olevaa prosessia ja toimenpiteitä toteuteta esimerkillisellä tavalla.