Aikuiskoulutustuki mahdollistaa osaamisen uudistamisen myös jatkossa


Aikuskoulutustuki

Digitalisaation, globalisaation ja kiertotalouden aiheuttamien muutosten seurauksena suuri osa nykyisistä ammateista ja tehtävistä tulee katoamaan seuraavan 15 vuoden aikana. Työurien pidentäminen ja työllisyysasteen nostaminen onnistuu vain, mikäli työvoiman osaamista uudistetaan vastaamaan uusia osaamistarpeita ja ammatteja. Aikuiskoulutustuki on toimivaksi osoittautunut keino vauhdittaa osaamisen uudistumista ja ennaltaehkäistä työttömyyttä.

– STTK on tyytyväinen, että aikuiskoulutustuen rahoituspohja ja olemassaolo on nyt turvattu. olimme sopimassa tästä osana kilpailukykysopimusta. Aikuiskoulutustuki tarjoaa työssä oleville mahdollisuuden uudistaa osaamistaan. Ajantasainen osaaminen on parasta muutosturvaa muuttuvassa työelämässä, toteaa johtaja Jukka Ihanus.

Vuonna 2010 aikuiskoulutustukea sai alle 9000 aikuisopiskelijaa, kun vuonna 2015 tuen saajia oli jo noin 20 500. Vuonna 2016 tuen saajien kokonaismäärän arvioidaan olevan noin 24 000. Aikuiskoulutustuen käyttäjämäärän kuudetta vuotta peräkkäin jatkunut voimakas kasvu kertoo työmarkkinoilla jatkuvasta kiihtyvästä rakennemuutoksesta.

Alustavaa tietoa aikuiskoulutustuen lakimuutoksista vuonna 2017

Eduskunnan käsittelyyn annetaan tänä syksynä lakiesitys, jossa aikuiskoulutustuen perusosa pienenee 15 %, ja tuen enimmäiskesto lyhenee neljällä kuukaudella 19 kuukaudesta 15 kuukauteen. Esimerkiksi alle 3 000 euroa kuukaudessa ansaitsevilla tuen määrä vähenee noin 60 euroa kuukaudessa. Enemmän kuin 3 000 euroa kuukaudessa ansaitsevilla leikkaus tukeen on noin 100 – 187 euroa kuukaudessa.

Yrittäjän aikuiskoulutustuki on jatkossakin perusosan suuruinen. Vuonna 2016 perusosan suuruus on 702,62 euroa kuukaudessa ennen tuloveroa. Perusosa pienenee 15 % 1.8.2017 alkaen.

Säännösten sisältö voi vielä muuttua, sillä lain lopullinen sisältö varmistuu vasta sitten, kun eduskunta on sen hyväksynyt ja tasavallan presidentti vahvistanut.

Numeroita

– Tuen saajista 77% on naisia.
– 90% käyttää tukea tutkintotavoitteiseen koulutukseen.
– Tuen saajista 60 % työskentelee yksityisellä ja 40 % julkisella sektorilla.
– Aikuiskoulutustukea saavista noin puolet oli iältään 30 – 40 -vuotiaita.
– Tuen saajista lähes 40 % opiskelee ammattikorkeakoulussa,
noin 30% yliopistossa ja noin 30% ammatillisessa oppilaitoksessa.

 

Lisätiedot: www.koulutusrahasto.fi ja Twitteristä osoitteesta @Koulutusrahasto.