Taloudesta tiistaina: Mikä ihmeen digiosaaminen?


Digitalisaatio vie ja tuo työpaikkoja

Me kaikki tiedämme, että digitalisoitumisen myötä työelämä on murroksessa. Tämä luo myös uusia osaamishaasteita jokaiselle työssäkäyvälle suomalaiselle. Työ muuttuu mm. ajanhallinnan, viestinnän, yhteisöllisyyden, tiedon jakamisen, sosiaalisen median, uraputken ja ennen kaikkea digiosaamisen kehittämisen näkökulmasta. Vanhat työn suorittamisen muodot katoavat ja uudet tulevat tilalle. Vasta tunnistettu ja opittu tietotyökin on jo muuttumassa digityöksi, jonka vaatimat tekniset valmiudet ovat jo aivan muuta kuin pelkässä tietotyössä.

Digitaitojen opettelussa tarvitsemme oikeaa oppimista. Oppimista, joka kääntyy suoraan käytäntöön ja uudeksi osaamiseksi.

Väitän, että 95 %:ssa ammateista joudumme tekemisiin, ellemme päivittäin niin vähintään viikoittain erilaisten digitaalisten laitteiden ja järjestelmien kanssa. Nykyaikaisessa työelämässä onkin lähes mahdotonta olla olematta tekemisissä muuttuvien digitaalisten järjestelmien kanssa, oli ammatti sitten sairaanhoitaja, toimistotyöntekijä, autonkorjaaja, lääkäri tai juristi.

Teknologia on kehittynyt viime vuosina niin huimaa vauhtia, ettei koulutusjärjestelmämme ole pysynyt mukana eikä se ole pystynyt tarjoamaan nykyisille työikäisille mahdollisuutta opiskella niiden työelämässä tarvitsemia taitoa.  Uusitulla opetussuunnitelmalla mahdollistetaan ainakin periaatteessa tulevalle sukupolvelle mahdollisuus oppia nykytyöelämän taitoja, mutta mitä käy niille, jotka ovat jo työelämässä ja joilla on vielä työuraa 20-30 vuotta jäljellä? Yleistäen voidaan sanoa, että yli 30-vuotiasta kohdalla heidän todellinen digiosaamisensa on tullut tähän saakka ainoastaan heidän oman kiinnostuksensa kautta, ei yleissivistävän koulutuksen tai jatkokoulutuksen myötä.

Digitaitojen opettelussa tarvitsemme oikeaa oppimista. Oppimista, joka kääntyy suoraan käytäntöön ja uudeksi osaamiseksi. Tätä me tarvitsemme varsinkin suomalaisessa aikuiskoulutuksessa. Sillä työkalut, joita emme osaa käyttää muuttuvat nopeasti pelkäksi painolastiksi ja vievät huomioin pääasiallisilta työtehtäviltä.

Tämä jos mikä on mitattava ongelma, eikä sen tuottamia tappiota ainakaan korvata pidentämällä työaikaa 6 min päivässä.

Lue lisää digiosaamisesta ja katso Digiosaaminen työuran vauhdittajana -seminaarin esityksen diat täältä

Petteri Kallio
Senior Consultant, Sovelto