Hetemäen työryhmän esitys tekee asiantuntijoista tuntituuraajia


Talouspolitiikka

Epäonnistumiseen päätyneestä Hetemäen työllisyystyöryhmästä on tihkunut tietoja, joiden mukaan kaavailtu uusi aktivointimalli pakottaa työttömät hakemaan kuukausittain lyhyitä työpätkiä. Jos työtä ei löydy, pienenee ansiosidonnainen päiväraha.

– Prolaiset esimiehet ja asiantuntijat eivät löydä tällaisia tuntituuraajien töitä omalta alaltaan. Jos esitys toteutuisi, se pakottaisi hakemaan omasta koulutustaustasta poikkeavia töitä. Olisi järkevää, että koulutettu työtön käyttää erityisesti ammattisuoja-ajan oman alan ja oman koulutustason tehtävien hakemiseen, sanoo puheenjohtaja Jorma Malinen Ammattiliitto Prosta.

Olisi järkevää, että koulutettu työtön käyttää erityisesti ammattisuoja-ajan oman alan ja oman koulutustason tehtävien hakemiseen

Ehdotettu työttömyysturvan uudistus heikentäisi toimeentuloa suurelta osalta työttömiä. Yhteiskunnallisesti on kestämätöntä, että työttömät kantavat laman suurinta taakkaa samaan aikaan kun apteekkarien verotusta kevennetään tuhansilla euroilla.

Pelkkään keppiin perustuva työllistämislinja ei toimi

Pelkkään keppiin perustuva työllistämislinja ei tuo toivottua 8 000 työpaikkaa, joka oli työryhmän työn tavoitteena, saatika 110 000 hallituksen lupaamaa työpaikkaa. Nyt pitäisi keskittyä työvoiman kysyntää vahvistaviin toimiin.

Ammattiliitto Pro näkee tärkeänä, että työryhmässä keskusteltiin nuorison työmarkkina-aseman ja koulutuksen parantamisesta.

– Nuorten lisäksi erityishuomioita kaipaavat yli 50-vuotiaat työttömät. Hallituksen pitäisi etsiä keinoja, joilla heidät saadaan takaisin töihin.

Työttömyyskassa Prossa työttömiä oli noin 9 000 keväällä 2016. Joka neljäs eli noin 2 250 on ollut yli vuoden työttömänä eli pitkäaikaistyöttömänä.

Voimakkaimmin pitkäaikaistyöttömyys kohdistuu yli 50-vuotiaisiiin. He olivat työttöminä noin 30 prosentin todennäköisyydellä vielä vuoden päästä, kun nuoremmissa ikäryhmissä todennäköisyys oli alle 20 prosenttia.