STTK: Sairauspoissaolot vähenevät työhyvinvointia parantamalla


Sairauspoissaolojen tarpeen ja keston arviointia pohtinut työryhmä suosittaa raportissaan, että lääkärien työn tueksi laaditaan yleinen ohjeistus sairauspoissaolojen tarpeen arvioimiseksi.
– Tämä on usein haasteellinen osa hoidon kokonaisuutta. Parhaiten sairauspoissaolojen arviointi sopii työterveyslääkäreille, joilla on tieto työolosuhteista ja mahdollisuus tukea osittaista työkykyä, STTK:n sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Työläjärvi sanoo.

Työuria pidemmiksi työhyvinvointia parantamalla

STTK haluaa olla pidentämässä työuria ja vähentämässä sairauspoissaoloja ensisijaisesti työhyvinvointia parantamalla, hyvässä yhteistyössä työnantajien ja työterveyshuollon moniammatillisen tiimin kanssa. – On tärkeää, että työpaikoilla henkilöstön edustajat ovat mukana sopimassa työkyvyn tuen malleista. Joillakin aloilla on myös työehtosopimuksissa kirjauksia työkyvyn tukitoimista ja osittaisen työkyvyn hyödyntämisestä.

STTK ei näe tarvetta diagnoosikohtaisille suosituksille sairauspoissaoloista. – Sairauspoissaloja määrättäessä olennaista on toimintakyky, joka saattaa vaihdella suuresti saman diagnoosin sisällä. Olennaista on myös työn sisältö ja vaatimukset, joita työ terveydelle ja toimintakyvylle asettaa. Työntekijällä saattaa myös olla useita samanaikaisia sairauksia tai oireita, joiden yhteisvaikutuksista on vaikea tehdä kaavamaista ohjeistusta, Työläjärvi korostaa.

Teemasta on vain niukasti tutkittua tietoa. – Siksi yksilöllinen ja tapauskohtainen harkinta sekä kokemuksen kautta tapahtuva sairauspoissaolon määrittäminen on joka tapauksessa tulevaisuudessakin keskeinen työskentelytapa poissaolotarpeen arvioinnissa.

STTK:laisilla aloilla työskennellään runsaasti myös sairaana silloin, kun nopeaa toipumista auttaisi paremmin riittävä lepo. – Työhönsä sitoutunut tai työsuhteensa puolesta pelkäävä työntekijä tulee työpaikalle ja on läsnä, vaikka sairaana työn tuottavuus jää heikoksi ja esimerkiksi tartuntataudeissa infektio välittyy asiakkaille ja työtovereille. Sairaana työskentelystä aiheutuvat taloudelliset haitat onkin arvioitu jopa yhtä suuriksi kuin sairauspoissaolojen kustannukset, Työläjärvi sanoo.

Lisätietoja STTK:ssa: sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Työläjärvi, puhelin 040 8272 988.

Lisätietoa aiheesta myös osoitteessa www.ttl.fi