Pron Malinen: Uudessa Veikkauksessa unohdettu henkilöstön edustus


– Uudessa Veikkauksessa on erityisen tärkeää, että koko henkilöstön näkemys uuden yhtiön toimintatavoista on käytettävissä kaikilla tasoilla, vaatii Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen.

Uuden rahapeliyhtiö Veikkauksen оп tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2017. Uudistus on massiivinen ja se vaikuttaa merkittävästi nykyisten rahapeliyhteisöjen henkilöstöön.

– Uudessa Veikkauksessa on erityisen tärkeää, että koko henkilöstön näkemys uuden yhtiön toimintatavoista on käytettävissä kaikilla tasoilla. Jos uudessa yrityksessä halutaan sopia paikallisesti, se edellyttää hallintoedustusta myös henkilöstön edustajille, linjaa Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen.

Arpajaislaki uudistetaan. Hallituksen lausuntokierroksella olleeseen lakiesitykseen оп kirjattu, että uuden rahapeli yhtiön hallitus koostettaisiin osaamisperusteisesti ottaen huomioon liiketoimintaosaaminen ja yhtiön eritys tehtävän luonne. Henkilöstön mahdollisuudesta osallistua hallitukseen ei ole mainintaa.

– Arpajaislaissa säädetään myös hallintoneuvostosta. Tässäkään yhteydessä ei ole mainintaa henkilöstön edustuksesta. Uudistettavassa arpajaislaissa on otettava huomioon henkilöstön asema uuden veikkausyhtiön hallinnossa. Nykyisissä yhtiöissä henkilöstöllä on edustus sekä hallituksessa että hallintoneuvostossa. Henkilöstön edustus molemmissa pitää kirjata uuteen arpajaislakiin, Malinen vaatii.

Tällä hetkellä Raha-automaattiyhdistyksessä henkilöstö valitsee keskuudestaan kaksi henkilöstön edustajaa puhe-ja läsnäolo-oikeuksin yhdistyksen hallitukseen. Vastaavasti Veikkaus Оу:п henkilöstö valitsee henkilöstön edustuksen yrityksen hallintoneuvostoon.

– Samanaikaisesti kun suureen ääneen vaaditaan paikallisen sopimisen lisäämistä kaikissa yrityksissä, uuden Veikkauksen valmistelussa henkilöstön edellytyksiä tasavertaiseen sopimiseen heikennetään, Malinen huomauttaa.

Uuden yhtiön pohjaksi säädettävässä säännöstössä pitää henkilöstölle turvata nykyisten yhtiöiden tasoinen edustus hallintoelimiin. On erittäin huonoa valmistelua jättää henkilöstön tiedonsaanti- ja osallistumisoikeudet vain kulloisenkin toimivan johdon ailahteluilla toteutettavaksi, Malinen sanoo.