Yhdenvertaisuutta itsensätyöllistäjille


Juri Aaltonen, ERTO

Itsensätyöllistäjiä on jo noin 150.000. Työllisiä oli toukokuussa 2,45 miljoonaa. Tässä vastauksia kysymyksiin, mitä edunvalvontaa ja miksi ERTO tarjoaa itsensätyöllistäjille?

Miksi palveluja?

Liittojen tehtävä on edistää oikeudenmukaisuutta työmarkkinoilla. Tämä tarkoittaa ainakin ERTOssa, että kaikkien työntekijöiden pitää olla reilussa ja oikeudenmukaisessa asemassa. Eri työn muotojen pitää olla tarjolla siten, että jäsen voi valita haluamansa työskentelytavan ilman pelkoa esim. työttömyysturvan menettämisestä. Järjestelmän ei tule myöskään kannustaa yrityksiä esim. teettämään työtä muutoin kuin työsuhteessa. Eri työnteon muotojen tulee olla tasa-arvoisia.

Mitä palveluja?

Ensimmäinen tehtävä on varmistaa itsensätyöllistäjille riittävä turva. Turva voi olla neuvontaa ja avustamista niin juridisissa kuin vaikkapa ammatilliseen osaamiseen liittyvissä asioissa, mutta tärkeintä on sosiaaliturvan varmistaminen.

Nykyinen byrokraattinen sääntöjen kyllästämä sosiaaliturvan tilkkutäkki on epäselvä, tulkinnanvarainen ja epäreilu. Työttömyysturvaa pitää uudistaa radikaalisti. Tavoitteena pitää olla yksinkertainen, selkeä, hallinnollisesti helposti toteutettava ja kaikille reilu järjestelmä.

Kun laajaa perusturvauudistusta ei näytetä saavan aikaiseksi, niin työttömyysturvan radikaali uudistaminen on välttämätöntä. Työttömyysturvan selkeyttäminen onnistuisi esim. siten, että kaikki sellainen tulo, josta on maksettu lakisääteiset palkansaajan sosiaaliturvamaksut kerryttäisi työttömyysturvaa. Kun maksut on maksettu, olet turvasi ansainnut. Ei ole järjellistä syytä tutkia suurennuslasilla täyttyykö jossakin työnteon muodossa työsopimuslain työsuhteen tunnusmerkit vai ei. Olennaisinta on se onko tuloista maksettu työn sivukulut vai ei.

Itsensätyöllistäjien aseman parantaminen tarvitsee vahvaa edunvalvontaa. Ammattiliitto voi sitä tarjota.

Kirjoittaja on ammattiliitto Erton puheenjohtaja