Oppimisen oikopolulla – tehostamista laadun kustannuksella?


Ammatillinen koulutus

Koulutuspolitiikan kehittäminen liittyy tällä hetkellä vahvasti koulutuksen prosessien tehostamiseen ja joutokäynnin minimoimiseen.  Tavoitteena on koulutusputki, joka vetää hyvin eikä pahemmin vuoda.

Koulutuksen läpimenoaikojen tehostaminen onkin tarpeen, kun samanaikaisesti pyritään sovittamaan yhteen niukkenevat resurssit ja turvaamaan koulutuksen saatavuus. Herkästi käy kuitenkin niin, että tehostamisesta tulee itse tarkoitus ja varsinainen tavoite hämärtyy.

Koulutus on väline osaamisen tuottamiseen

Koulutuksella on merkittävä kasvatuksellinen ja sivistyksellinen tehtävä, mutta ennen kaikkea koulutus on väline yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavan osaamisen tuottamiseen. Väestön korkea koulutustaso on yhteydessä korkeampaan tuottavuuteen. Yksilölle enemmän koulutusta ennustaa eheämpää työuraa ja parempaa toimeentuloa.

Yrityksille osaaminen mahdollistaa muun muassa uusien teknologioiden käyttöönoton ja sitä kautta tuottavuuden kasvun. Suomen kaltaisen korkean koulutustason maan kannalta huomattavaa on, että koulutustasoa nostamalla ei voida enää saavuttaa merkittäviä tuottavuushyötyjä. Sitäkin tärkeämmäksi muodostuu koulutuksen tuottama osaaminen.

Osaamisen arvioinnissa hyvänä työkaluna ovat kansainväliset, esimerkiksi OECD:n toteuttamat arvioinnit. Viimeisimmät tulokset kertovat peruskoulunsa päättävien oppimistulosten kääntyneen Suomessa selkeään laskuun sekä luku- että laskutaidossa, vaikka kärkisijoilla vielä ollaankin. Huolestuttavia signaaleja suomalaisten osaamisen tasosta antoi myös pari vuotta siten julkaistu laaja aikuisten osaamisvertailu. Suomi sijoittuu maiden kärkeen myös tässä vertailussa – siitäkin huolimatta, että tulosten mukaan noin miljoonalla työikäisellä suomalaisella on heikot tietotekniset valmiudet.

Kansainvälisten vertailututkimusten tuloksiin tulee suhtautua kaikella vakavuudella. Pohja tietoyhteiskunnan vahvistamiselle voisi olla parempikin. Koulutuksen ydinprosessit eli oppiminen, opiskelu ja opetus ansaitsevat parempaa huomiota.

Riina Nousiainen, koulutuspoliittinen asiantuntija STTK