Pron Malinen: Kiky on huonoista vähiten huono


Suomen kilpailukyky

Moni ajattelee, että se mitä työehtosopimuksessa ja työlaissa on, pysyy siellä aina. Näin ei ole. Silloin kun poliittinen enemmistöhallitus ja parlamentti haluaa poistaa laista jotain, se onnistuu. Toivoisin, että tämä jäisi prolaisille mieleen kilpailukykysopimuksesta, sanoo puheenjohtaja Jorma Malinen Ammattiliitto Prosta.

Pron lähes 60 sopimusalalla käytiin keskusjärjestöjen 29.2.2016 tekemän kilpailukykysopimuksen (kiky) mukaisia neuvotteluja toukokuussa. Neuvottelutulos saatiin aikaiseksi yli 40 sopimusalalla.

Neuvottelujen tuloksista kaksi asiaa näkyy jokaisen prolaisen työpaikalla. Vuosittainen työaika pitenee keskimäärin 24 tunnilla. Työehtosopimukset uudistetaan 12 kuukauden sopimuskaudeksi ilman palkankorotuksia.

Miksi etuja heikennettiin?

Ammattiliittojen tehtävä on puolustaa palkansaajien oikeuksia. Nyt liitot tekivät historiallisen sopimuksen ja heikensivät työehtoja hallituksen pakottamana. Miksi kilpailukykysopimuksen mukaiset työehtosopimukset solmittiin ja kikyssä oltiin mukana? Pron henkilökunta on saanut harmistunutta palautetta.

– Kilpailukykysopimus oli huonoista vaihtoehdoista vähiten huono. Sopimus tehtiin, jotta vältyttiin pahemmilta vaihtoehdoilta, sanoo puheenjohtaja Jorma Malinen Ammattiliitto Prosta.

Malinen tarkoittaa hallituksen syyskuussa 2015 esittelemiä pakkolakeja sekä pakottamista paikallisen sopimiseen lakiteitse.

– Paikallinen sopiminen on ok työehtosopimusten puitteissa, mutta nyt laki olisi määrännyt, mistä asiasta ei saa sopia paremmin. Se olisi tarkoittanut sopimista alle työehtosopimuksen ehtojen. Vaikka hallitus veti pakkolait pois kalkkiviivoilla, jäljellä olisi ollut paikallinen sopiminen. Nyt varmistettiin, että paikallisen sopimisen jatkovalmistelu tehdään kolmikannassa.

 Moni ajattelee, että se mitä työehtosopimuksessa ja työlaissa on, pysyy siellä aina. Näin ei oleSilloin kun poliittinen enemmistöhallitus ja parlamentti haluaa poistaa laista jotain, se onnistuu. Toivoisin, että tämä jäisi prolaisille mieleen kilpailukykysopimuksesta, sanoo puheenjohtaja Jorma Malinen Ammattiliitto Prosta.

Vastineeksi kikyn hyväksymisestä maan hallitus on vetänyt pois kaavailemansa lisäleikkaukset ja -säästöt. Hallitus lupasi kilpailukykysopimuksen vastapainoksi myös veronkevennyksiä, jotka takaavat osin ostovoiman säilymistä.

Malisen mukaan kikyä ei kannata kehua hyväksi.

– Me kaikki toivotaan, ettei toista kertaa jouduta neuvottelemaan tästä asemasta ja näistä lähtökohdista, Malinen summaa Pron sopimusneuvottelijoiden näkemyksen.

Mitä prolaisten pitäisi ajatella lopputuloksesta?

Puheenjohtaja Malisen mukaan Pro neuvotteli olosuhteisiin nähden kohtuullisen hyvät sopimukset, joissa on parannuksia luottamusmiehen asemaan ja tiedonsaantioikeuksiin.

– Niitä tarvitaan, sillä työajan pidennys sovitaan työpaikoilla ensisijaisesti paikallisesti. Prolaisten kannalta huonoin lopputulos olisi ollut, että työnantaja päättää yksin työajan pidennyksestä.

– Tavallinen prolainen voi olla luottamusmiehen tukena, sparrata ja keskustella siitä, mikä on paras tapa pidentää työaikaa. Mitä enemmän tavalliset prolaiset tukevat omaa luottamusmiestään, sitä parempi sopimuksia luottamusmies pystyy tekemään.

Monilla Pron sopimusaloilla sovittiin myös parannuksia työehtosopimuksiin. Näitä ovat muun muassa työhyvinvointiin liittyvien hankkeiden käynnistäminen ja jatkaminen.

Joillain aloilla saatiin kikyn yhteydessä sovittua työaikapankista.

– Siinä voittavat yleensä sekä toimihenkilöt että työnantaja, kun työaikajoustot tehdään fiksusti.

Paikalliseen sopimiseen löytyy perälauta

Pro ei ole liittona missään vaiheessa vastustanut paikallista sopimista, Malinen huomauttaa.

– Varsinkaan, kun paikallinen sopiminen tapahtuu tessin puitteissa eikä pakottavan lainsäädännön määräämänä.

– Usein prolaiset ovat olleet innokkaita sopimaan paikallisesti, mutta työnantajalta ei ole löytynyt aitoon sopimiseen haluja.

Jos paikallinen sopiminen ei jostain syystä onnistu, on työehtosopimuksiin otettu niin sanottu perälauta eli sovittu, miten työajanpidennys toteutetaan, jos asiasta ei paikallisesti päästä sopimukseen.

Lähes kaikki ammattiliitot ovat mukana kiky-sopimuksessa.