Ammattiliitto voi tarjota jäsenpalveluna myös osuuskunnan


Itsensätyöllistäjä

Monesti kysytään, voiko ammattiliitto auttaa itsensätyöllistäjiä. Onko liitolla mitään palveluja muille kuin työsuhteisille?

Ammattiliitoilla on paljonkin annettavaa jäsenille, jotka tekevät työtä itsensä työllistäen

Vastaus on, että ammattiliitoilla on paljonkin annettavaa jäsenille, jotka tekevät työtä itsensä työllistäen. Ammattiliittojen vahvuus on, että oma ala tunnetaan siellä läpikotaisin. Se, missä eri sopimusmuodoissa alalla tehdään työtä, on tässä mielessä toissijaista. Alalla työskentelevät jäsenet ovat kaikki samassa veneessä. Siksi on tärkeää, että ammattiliitto kantaa huolta kaikkien jäsentensä työnteon ehdoista ja työllistymismahdollisuuksista.

Journalistiliitolla ollut ammattiyhdistystoimintaa freelancereille jo 1970-luvulta lähtien

Journalistiliiton jäsenistä parituhatta tekee työtä freelancerina, siis noin joka viides työssä oleva. Osa työllistää vain itseään, osa on osin ja välillä myös työsuhteessa. Liitolla on ollut ammattiyhdistystoimintaa freelancereille jo 1970-luvulta lähtien. Jo silloin neuvoteltiin media-alan freetyön ehdoista ja keskusteltiin kohtuullisista freepalkkioista.

Vuosien mittaan jäsenpalvelua on laajennettu koulutuksiin, oppaisiin, tutkimuksiin, palkkiolaskureihin, ja viime vuosina myös yhä laajenevaan vaikuttamistyöhön yhdessä muiden itsensätyöllistäjiä edustavien toimijoiden kanssa. Ammattiliiton tavat ja myös mahdollisuudet palvella itsensä työllistävää jäsentä ovat monesti erilaisia kuin toistaiseksi voimassaolevassa työsuhteessa työtä tekeville jäsenille.

Uusimpana avauksena Journalistiliiton kevätvaltuusto päätti media-alan palveluosuuskunnan perustamisesta liiton jäsenille. Päätös oli historiallinen, sillä tiettävästi Journalistiliitto on ensimmäinen suomalainen ammattiliitto, joka on tuomassa jäsenilleen tällaista palvelua. Osuuskunta on merkittävä askel siinä palveluvalikoimassa, mitä ammattiliitto voi tarjota silppu-, pätkä- ja freetyötä tekeville jäsenilleen.

Sinänsä työosuuskunta ei ole toimintamuotona uusi. Markkinoilla toimii useita työosuuskuntia ja laskutusosuuskuntia. Liiton oman osuuskunnan vahvuutena on tarjota osaamista media-alan työn hinnoittelussa ja laskutuksessa, kehittää jäsenistölle koulutus- ja verkostoitumismahdollisuuksia ja auttaa jäseniä työllistämään itsensä juuri media-alalla.

Osuuskunnan tehtäviä ei ole ajatuksellisesti rajattu, vaan se voi tarjota myös muita, tulevaisuudessa kehiteltäviä palveluja.
Jäsenpalveluita kehitetään jatkuvasti, sitä mukaa kun jäsenet uusia palveluita tarvitsevat.
Journalistiliiton osuuskunta aloittaa toimintansa loppusyksystä 2016.

Petri Savolainen
STTK Yrittäjien puheenjohtaja
Journalistiliiton edunvalvontajohtaja