Terveisiä töistä! Henkilöstön edustajat ovat ylityöllistettyjä


Henkilöstön edustaja, yhteistoiminta työpaikalla.

1. Miten luottamus näkyy työpaikkasi arjessa?

Yleensä arki sujuu työn merkeissä (mielestäni kaikki HEDit ovat lähes ylityöllistettyjä). Nykyisin on opittu ottamaan yhteyttä HEDeihin.

2. Miten koet luottamuksen merkityksen henkilöstön edustajan työssä?

Oikea tieto on ainoa tapa lisätä luottamusta. Tieto on yleensä oikeaa, mutta kaikkea tietoa ei saada tai ei saada ilman erillistä pyyntöä ja ehkä ei aina siltikään.

3. Mitkä toimet/asiat työpaikallanne ovat edistäneet luottamusta?

Irtisanomiset ovat heikentäneet luottamusta työnantajaan, joka mielestäni oli aikaisemmin parempi.

Terveisiä töistä! on STTK:laisten henkilöstön edustajien blogipalsta, jossa kerrotaan tunnelmia työpaikkojen arjesta. Kirjoittajat edustavat noin 12 000 STTK:laista luottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua.