Terveisiä töistä! Henkilöstön edustaja tuntee työyhteisönsä


Henkilöstön edustaja, yhteistoiminta työpaikalla.

1. Miten luottamus näkyy työpaikkasi arjessa?

Meillä on avoin ilmapiiri ja toisia tukeva työyhteisö. Luottamus näkyy siinä, että töissä jutellaan asioista, myös vaikeista.

2. Miten koet luottamuksen merkityksen henkilöstön edustajan työssä?

Koen sen todella tärkeänä. Henkilöstön edustaja tulee olla helposti lähestyttävä. On tiedettävä, että asioista keskustellaan luottamuksellisesti.

3. Mitkä toimet/asiat työpaikallanne ovat edistäneet luottamusta?

Että henkilöstön edustaja tuntee työyhteisönsä ja rohkeasti kyselee asioista, ja myös kuuntelee toista.

Terveisiä töistä! on STTK:laisten henkilöstön edustajien blogipalsta, jossa kerrotaan tunnelmia työpaikkojen arjesta. Kirjoittajat edustavat noin 12 000 STTK:laista luottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua.