Katarina Murto: Sopimusjärjestelmää kehitettävä hallitusti


STTK:n keväällä käynnistämä Podcast-keskustelujen sarja täydentyi näkemyksillä suomalaisesta sopimusjärjestelmästä ja paikallisen sopimisen kehittämisestä. Katarina Murron haastateltavina vierailivat Teknologiateollisuuden varatoimitusjohtaja Eeva-Liisa Inkeroinen sekä Suomen Yrittäjien toimitusjohtajana aloittava Mikael Pentikäinen.

STTK:n edunvalvontajohtaja Katarina Murto pitää tärkeänä, että yhteiskunnallista keskustelua käydään ja lisätään eri toimijoiden välillä.

– Vaikeista ja periaatteellisistakin asioista pitää pystyä puhumaan avoimesti ja eri näkökulmista. Yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen on osa STTK:n edunvalvontaa, toteaa Murto.

STTK katsoo, että sopimusjärjestelmää on syytä kehittää, mutta hallitusti ja järkevästi.

– Muutokset ovat tarpeen. Tehtävien toimenpiteiden seurausten on kuitenkin oltava tiedossa ja ne täytyy ymmärtää, Murto korostaa.

Paikallinen sopiminen etenee työelämän muutosten mukana

Murto uskoo, että paikallinen sopiminen lisääntyy väistämättä ja se on osa työelämän kehitystä. Paikallisen sopimisen pitää kuitenkin tapahtua työ- ja virkaehtosopimusten kautta.

– Yritysten toiminta kansainvälistyy yhä enemmän, yritys- ja organisaatiorakenteet vaihtuvat ja moninaistuvat, myös toimialojen rajat hälvenevät. Paikallinen sopiminen pitää tehdä työ- ja virkaehtosopimusten kautta samoin pelisäännöin riippumatta siitä, onko yritys järjestäytynyt vai ei. Yritys ei voi saada kilpailuetua tai laajempia mahdollisuuksia sopia paikallisesti, jos se ei ole järjestäytynyt. Sopimusvapaus on nimenmaan sitä, että pelisäännöt ovat samat kaikille, Murto painottaa.

Murto ihmettelee, miksi paikallinen sopiminen ja luottamusmiesjärjestelmä ovat saaneet julkisuudessa ikävän leiman.

– Paikallinen sopiminen ei voi olla pelkkää työehtojen heikentämistä. Luottamusmies ei ole sopimisen este, vaan sen mahdollistaja.

– Suomi tarvitsee positiivista draivia ja rohkeutta työllistää. Yritysten menestyminen ja työpaikkojen olemassaolo eivät saa olla kiinni vain siitä, että työehtoja alitetaan alle työ- ja virkaehtosopimusten vähimmäisehtojen. Korkea järjestäytymisaste ja työ- ja virkaehtosopimuksissa sovittavat vähimmäisehdot sekä yleissitovuus takaavat lähtökohtaisesti yhteiskuntarauhan ja toimivammat työmarkkinat.

–  Isoimmat ongelmat työpaikalla kilpistyvät johtamisesta ja esimiestyöstä nouseviin ongelmiin, kommunikoinnin puutteeseen, osaamattomuuteen ja luottamuspulaan.

Ihmisiä ja työelämää –podcastsarja kuunneltavissa verkossa: 

Osa II: Suomalaisen sopimisen tulevaisuus Eva-Liisa Inkeroinen ja Katarina Murto
https://soundcloud.com/user-479238625/ihmisia-ja-tyoelamaa-suomalaisen-sopimisen-tulevaisuus

Osa III: Enemmän vai parempaa paikallista sopimista? Mikael Pentikäinen ja Katarina Murto
https://soundcloud.com/user-479238625/ihmisia-ja-tyoelamaa-enemman-vai-parempaa-paikallista-sopimista

Osa I: Miten luottamuksen ilmapiiri syntyy? Paula Hopponen ja Katarina Murto
https://soundcloud.com/user-479238625/miten-luottamuksen-ilmapiiri-syntyy